Nyhetsflödet

Wednesday

Förlorad hängivenhet - 1 Kung 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Salomo blev gammal, förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet HERREN, sin Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit."  (1 Kung 11:4 FB)

Det är tragiskt att se hur en människa kan förlora sin hängivenhet till Gud. Salomo hade verkligen börjat sin bana med att älska Herren. Hur kunde det sluta så illa?

I kapitlet innan berättas det om Salomos oerhörda rikedom och visdom. Det berättas om hur berömd och uppskattad han blev. I detta kapitel berättas om hans många kvinnor. Salomo hade tusen hustrur, 700 furstliga och 300 bihustrur (vers 3). Dessa kvinnor förde med sig sina avgudar och Salomo förlorade sin hängivenhet till Gud.

Det kanske var lätt för Salomo att förlora sin hängivenhet då då allt gick honom väl. Han kände sig säker. Han hade en enorm militär styrka och behövde inte frukta någon.

På samma sätt kan det vara lätt för oss att förlora vår hängivenhet till Gud i tider av medgång. Att förlora den första kärleken (Ef 2:4). Var vaksam över hur du lever ditt liv så inte du förlorar din hängivenhet till Herren.

No comments:

Post a Comment