Nyhetsflödet

Friday

Utmattad - 2 Sam 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Filisteerna började på nytt krig mot Israel, och David drog ner med sina tjänare. De stred mot filisteerna, och David blev utmattad. Och Jisbo-Benob, en av rafaeernas ättlingar, tänkte då döda David. Han hade en lans som vägde trehundra siklar koppar och var iklädd en ny rustning. Men Abisaj, Serujas son, kom honom till undsättning och dödade filisteen."  (2 Sam 21:15-17 FB)

David var utmattad, men han flydde inte. Hjältar i Guds rike kan bli utmattade av striden. Och Då David blev utmattad och inte orkade mer fanns det någon vid hans sida som kom till undsättning.

Har du känt dig utmattad i din tjänst för Gud? Har du känt det som om du inte längre orkar be mer för en speciell sak? Du får söka hjälp hos dina vänner. Var frimodig att be om förbön för din situation då du är utmattad och inte längre orkar be.

Det finns kanske utmattade personer omkring dig eller utmattade Guds tjänare som behöver någon som kommer till undsättning. Se inte bara på då Guds tjänare blir utmattade och är nära att ge upp. Ta upp kampen. Gå in i förbön. Tala om för dem att du ber för dem. Du kanske är den som Gud vill sända till undsättning...

No comments:

Post a Comment