Nyhetsflödet

Wednesday

Befriaren - 1 Kung 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När hon kom inför kungen och stod framför honom, svor kungen en ed och sade: "Så sant HERREN lever, han som har befriat mig ur all nöd: Så som jag lovade dig med ed vid HERREN, Israels Gud, då jag sade: Din son Salomo skall bli kung efter mig, det är han som skall sitta på min tron i mitt ställe, så vill jag göra i dag."  (1 Kung 1:28-30 FB)

Då David skulle svära en ed, ville han koppla det till det mest pålitliga uttalandet han kunde finna och det var "Så sant Herren lever.." Det var förmodligen ingen som tvivlade på att Herren lever och därför var det den mest trovärdiga referenspunkten att hänvisa till.

Men David lägger också till ett kännetecken på vem denne Gud är. Han beskriver Gud som "den som befriar från all nöd!" Om du fick beskriva Gud med ett enda ord, vilket ord skulle du då välja?

Många skulle kanske beskriva Gud som kärlek och det är naturligtvis sant. Men även om någon älskar dig väldigt mycket kan den personen inte befria dig från all nöd. Gud är så mycket mer än snäll, kärleksfull och en god kamrat. Han har makt att befria! Han inte bara älskar, han kan också förvandla liv. Han har makt att befria oss och föda oss på nytt till ett evigt liv som börjar redan här och nu.

No comments:

Post a Comment