Nyhetsflödet

Monday

Tala Guds ord - 2 Sam 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERRENS Ande har talat genom mig, hans ord är på min tunga."  (2 Sam 23:2 FB)

David gör anspråk på att tala ord från Gud, genom den Helige Ande. I versen efter berättar han hur det kan komma sig att han kan tala ord från Gud: "Israels Gud har talat, Israels klippa har sagt till mig" (vers 3).

David har talat många ord genom den Helige Ande. Genom alla psalmer David har skrivit har oändligt många människor fått styrka, tröst, uppmuntran och vägledning. David kunde tala ord från Gud genom att först lyssna till Herren.

I Nya Testamentet kan vi lära att vi alla kan tala ord från Gud. Paulus skriver "Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade." (1 Kor 14:31). Du kan också profetera. Du kan också uppleva att "hans ord är på min tunga".

Om du gör det till en vana att bli stilla inför Gud och lyssna till vad han säger till dig, kan du säkert också uppleva att hans ord är på din tunga. Tala ut det! Det finns många idag som är i behov av att bli tröstade, vägledda, styrkta och uppmuntrade.

No comments:

Post a Comment