Nyhetsflödet

Thursday

Ett lydigt hjärta - 1 Kung 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ge din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?"  (1 Kung 3.9 FB)

Salomo hade nu blivit kung efter sin far David och Salomo älskade Herren och följde i sin fars fotspår (vers 3).

I en dröm såg Salomo Gud, som frågade honom "Bed mig om det du vill att jag skall ge dig" (vers 5). Davids svar på denna fråga var att han bad om ett lydigt hjärta och vishet att skilja mellan gott och ont.

Det var ett ovanligt svar, men det behagade Gud. Ett lydigt hjärta innebär att man avstår från sina egna önskningar och istället underordnar sig Gud. Salomo ber att han inte ska styras av sitt eget intellekt utan vara mjuk och följsam för Guds ledning.

Vågar du be om ett lydigt hjärta? Du kan ju bli bönhörd. William Booth bad som ung "Tag allt som finns i William Booth och använd det till dina syften". Det är också en bön om ett lydigt hjärta.

No comments:

Post a Comment