Nyhetsflödet

Tuesday

Begåvad - till vilken nytta? - 1 Kung 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hiram ägde konstnärlig begåvning och förstånd och kunskap i fullt mått till att göra alla slags arbeten i koppar. Han kom till kung Salomo och utförde alla hans arbeten."  (1 Kung 7:14 FB)

Salomo bygger Guds tempel. Till sin hjälp har han många medarbetare. Här omnämns Hiram som hade fått en konstnärlig gåva och som därtill fått "förstånd och kunskap i fullt mått". De gåvorna använde Hiram i arbetet med Guds tempel.

I Bibel 2000 uttrycks slutet på vers 14 så här: "..och utförde allt vad kungen ville ha gjort."

Det är en sak att vara rikt utrustad då det gäller gåvor och en helt annan sak vad man använder sina gåvor till.

Har du fråga kung Jesus hur han vill att du ska använda dina gåvor? Varje människa har en speciell utrustning av gåvor: naturliga gåvor, materiella gåvor, tjänstegåvor och andliga nådegåvor. Kan man säga om dig att du: "utförde allt vad kungen ville ha gjort"?

No comments:

Post a Comment