Nyhetsflödet

Thursday

Jeremia

Minikommentarer till Jeremia bok

Lägg av fångdräkten - Jer 52

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen i Babel, visst för varje dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde."  (Jer 52:33-34 FB)

Det avslutande kapitlet i Jeremia berättar om hur Templet förstörs, många av de ledande i Jerusalem blir dödade och många tusen blir bortförda i fångenskap till Babel.

Men de allra sista verserna i kapitlet talar om hur kung Jojakin blir benådad och välkomnas till kungens bord.

Detsamma gäller oss i dag. vi har blivit benådade genom Jesu död på korset. vi är frälsta av bara nåd (Ef 2:8). Vi får lägga av fångdräkten! Ibland kan det se ut som om vi kristna inte har förstått att vi är friköpta utan fortsätter att leva som om vi vore i fångenskap.

Vi är dessutom inbjudna att dela måltidsgemenskap med Herren (Upp 3:20). Dessutom får vi ett underhåll för varje dag. Vi får kraft att möta dagens uppgifter, vi får frid att leva i harmoni med Gud oss själva och andra, vi får kraft att göra det Herren ber oss att göra. Normalt får vi del av allt detta då vi tar emot Guds ord för varje dag. Han ger oss varje dag vårt "dagliga bröd" av vägledning, tröst och uppmuntran.

Lägg av fångdräkten, var välkommen till kungens bord och ta emot ditt dagliga underhåll.

Wednesday

Vässa pilarna, fatta sköldarna! - Jer 51

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vässa pilarna, fatta sköldarna!" (Jer 51:11 FB)Kapitlet är en profetia mot Babel.
I kapitlet möter vi flera uppmaningar att ta upp kampen. Det handlar om en mobilisering: "Res upp ett banér på jorden, blås i horn" (vers 27) och det handlar om att förbereda sig för strid: "Vässa pilarna" (vers 11).

Dessa uppmaningar gäller även för Guds folk idag. Det är dags att resa upp baneret och att blåsa i horn. Det finns alltför mycket av resignation bland guds folk. Vi är inte kallade att vara ett folk som bara betraktar utvecklingen i samhället. Vi ska vara med och förändra samhället. Vi är kallade att kämpa mot förtryck och lidande i världen. Vi är kallade att rädda människor för Guds rike.

Men då vi går ut i striden räcker det inte med att vässa pilarna. Vi måste även fatta sköldarna. Vi måste be om gudomligt beskydd då vi går ut i striden. Vi måste stå tätt sida vid sida så att vi beskyddar varandra.

Sunday

Ett folk som gått vilse - Jer 50

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Under gråt skall de gå och HERREN, sin Gud, skall de söka. De skall fråga efter Sion och vända sig hitåt: "Kom! Låt oss hålla fast vid HERREN i ett evigt förbund, som aldrig skall glömmas."  (Jer 50:4-5 FB)

Mitt i alla domsprofetior framträder ett folk som söker sig till Herren. Med gråt söker de Herren. Med Herren vill de leva i ett evigt förbund.

Profetian beskriver dem som förlorade får (vers 6) som hade blivit ledda fel av herdrana. De irrade omkring och glömde var de hörde hemma.


Idag är det på samma sätt Många människor som en gång var med har blivit förda vilse i olika riktningar. De irrar omkring utan att finna vila. Gud söker dessa människor idag och vill att de åter ska komma tillbaka till Herren. Därför bhöver vi lyssna till uppmaningen också idag:
"Förkunna bland hednafolken, ge det till känna, res upp ett banér, kungör, dölj det inte" (vers 2)

"Damaskus har tappat modet" - Jer 49

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Damaskus har tappat modet och vänt sig om till flykt, skräcken har fått grepp, ångest och vånda lik en barnaföderskas har kommit." (Jer 49:24 FB)

Kapitlet består av ett antal profetior mot olika människor på olika platser: Ammon, Edom, Damaskus, Kedar och Hasor samt Elam. De flesta profetiorna talar om att svåra tider kommer.

Då jag läser kapitlet är det två uttryck som "sticker ut". Det ena är "Damaskus har tappat modet" (vers 24). Det finns mycket av det inom kristenheten idag. Många människor som en gång hade tro och framtidshopp har idag tappat modet. Det finns församlingar som tappat modet. Det finns samfund som tappat modet. Ibland kan det upplevas som om hela kristenheten har tappat modet.

Men Gud vill inte ha det på det sättet. Han vill ingjuta nytt mod hos alla dem som tappat bort modet. Han vill på nytt uppresa en kristenhet, en armé, som blir så besjälad av Guds uppdrag att de vågar släppa modlösheten bakom sig och marschera framåt och vara med och förvandla sitt smahälle. Gud längtar eftger en församling som vågar tro på det motto som ofta finns på flaggan utanför en frälsningsarmélokal: "Sverige för Kristus". Där kommer det andra citatet som sticker ut i kapitlet: "Stå upp, säger Herren, och drag ut..." (vers 31)

Gud vill flytta mottot från flaggan rakt in i våra hjärtan!

Saturday

Fastna i sin form - Jer 48

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I säkerhet har Moab levt från sin ungdom, han har legat i ro som vin på sin bottensats. Han har inte blivit tömd ur ett kärl i ett annat, inte vandrat bort i fångenskap. Därför har han kvar sin smak, och hans luktsinne har inte förändrats."  (Jer 48:11 FB)

Det finns en risk att vi kristna fastnar i en form. Guds tanke är den motsatta. Hans önskan är att vi ska förvandlas till att bli mer och mer Kristuslika. Så att vår personlighet renas och luttras i gemenskapen med Herren. (2 Kor 3:18).

Det liknas i Jeremia vid att vinet töms från kärl till kärl för att bli renare och renare och att för befrias från bottenslammet. Kristna som inte lever i den förändringsprocessen förblir desamma som de alltid har varit.

Men då människor kommer till församlingen för att uppleva en Kristusdoft kanske det enda de möter är människor som har behållit sin smak och som i alltför liten grad kan återspegla den Herre som vi är kallade att återspegla.

Gud längtar efter att få se människor som längtar efter att bli alltmer Kristuslika.

Thursday

Då kom Herrens ord - Jer 47

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia"  (Jer 47:1 FB)

I kapitel 47 börjar en lång rad profetior om olika folkgrupper. Jeremia får förmedla olika budskap till de olika mottagarna.

Kapitlet börjar med att Herrens ord kom till Jeremia. Herrens ord kommer också till dig och mig, men många gånger är vi kanske inte mottagliga och missar att ta emot det gudsord som kommer till oss.

Gud talar på många olika sätt. Gud har gett oss sitt ord där vi dagligen kan höra Guds ord till oss. Jag tror att Gud har något speciellt personligt att säga oss varje dag. Då vi avskiljer tid att ta in Guds ord och läsa ett kapitel varje dag, får vi förvänta att Gud har något personligt att säga oss genom de orden.

Våra livsdagar kan variera, men Gud har något att säga oss i varje livssituation. Ett uppmuntran, ett löfte, en bön att be, en förmaning, en vägledning. Vi får be "ge oss idag vårt dagliga bröd" och förvänta att Heren ger oss ord att leva av för den dagen.

Jag tror att Gud vill att vi också ska kunna säga: "Då kom Herrens ord till mig".

Wednesday

Var inte förskäckt - Jer 46

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så frukta inte, du min tjänare Jakob, och var inte förskäckt, du Israel, ty se, jag skall rädda dig ur det avlägnsan landet..."  (Jer 46:27 FB)
"Frukta inte, du min tjänare Jakob, säger Hewrren, ty jag är med dig" (vers 28)

Kapitlet är en profetia som handlar om hur illa det kommer att gå för Egyptens folk. Men mitt i alla olyckor finns ett speciellt löfte till Guds folk.

Herren säger frukta inte och var inte förskräckt. Dels finns löften om att Guds folk ska bli räddade (vers 27). Sedan finns det löften om att Guds folk ska få leva i lugn och ro (vers 27). Och framför allt finns löftet att vad som än händer, så kommer Herren att vara med dig! (vers 28)

Så det finns orsak också idag att ta emot uppmaningen: "frukta inte och var inte förskräckt"

Tuesday

Ljus i mörkret - Jer 45

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är trött på allt suckande och jag får ingen ro."  (Jer 45:2 FB)

Jeremias skrivare Baruk tyckte att nu fick det vara nog. Han hade mött det ena problemet efter det andra. Han möter "ny sorg till min förra plåga" (vers 2). Han var trött, fick ingen ro och såg inget slut på eländet.

Då kommer ordet från Herren som säger att mitt i allt mörker som drabbar jorden kommer Herren att låta Baruk vinna sitt liv (vers 5).

Då jag läser detta tänker jag: "Javisst, det är ju sådan som Herren är." Du kan befinna dig i totalt mörker. Du ser ingen utväg. Du är dränerad på all kraft. Du ser bara mörker och kan inte ens tänka dig att ta emot ett ord från Herren.

Då plötsligt finns Han hos dig. Det kommer ett ord till dig. Ett ord som öppnar en lite strimma av hopp. Bara en liten glimt av ett ljus i det totala mörkret. Du börjar gå mot ljuset och vägen tillbaka till livet öppnas för dig.

Det är bara Gud som kan göra det.

Monday

Vad Gud hatar - Jer 44

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag har sänt till er mina tjänare profeterna. Jag har sänt dem gång på gång och sagt: Gör inte dessa avskyvärda ting som jag hatar."  (Jer 44:3 FB)

Jerusalem är besegrat och ödelagt. Varför hade det gått så illa för Israels folk? Här ges svaret till att allt gick så fel. Folket hade konsekvent fortsatt att göra det Gud hatar.

Och vad är det Gud hatar? Gud hatar då folket vänder sig bort ifrån Honom och börjar tillbe andra gudar.

De hade tänt rökelse åt andra gudar och tjänat dem (vers 3).
De hade tänt rökelse åt himmelens drottning och utgjutit drickoffer åt henne (vers 18).
De gjorde offerkakor åt himlens drottning, kakor som bar hennes bild (vers 19).

Ändå hade Herren gång på gång sänt profeter till folket och uppmanat dem att inte göra dessa avskyvärda ting (vers 4).

Idag finns det kyrkor där man inbjuder andra gudar. Det finns kyrkor som experimenterar med det ockulta för att dra till sig mer folk. Var finns Guds profeter idag? Varför är det så få som talar ut om det som Herren hatar. Gud förändrar sig inte. Det han hatade då, det hatar han idag.

Sunday

Lyssna och Lyda - Jer 43

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...de ville inte lyssna till Herrens röst"  (Jer 43:7 FB)

I kapitlet innan var folket rådvilla. De kom till Jeremia och ville ha vägledning från Gud. Efter ett antal dagar kom Jeremia med ett klart svar från Gud.

Men det var inte det svaret folket ville ha!

De verkar som om de redan bestämt sig för vad de ville göra och bara ville att Gud skulle hålla med dem om vad de ville. Men Gud hade en annan plan.

Då ville folket inte lyssna på Gud längre (vers 7) och de ville inte lyda Herrens röst (vers 4).

Är du beredd att lyssna på Herren och lyda Honom till och med då han ger dig ett svar som du inte ville ha?

Saturday

Vart ska vi gå? Vad ska vi göra? - Jer 42

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Må Herren, din Gud, tala om för oss vilken väg vi skall gå och vad vi skall göra"  (Jer 42:3 FB)

Efter allt dödande i kapitel 41 är folket rådvilla. Ska vi fly till Egypten? Hur kommer det att bli där i så fall? Ska vi stanna här i landet? Kommer vi inte att bli dödade då? Vart ska vi gå? Vad ska vi göra?

Man vet inte vad man ska göra. Man är helt rådvill. Då kommer man till Gud och frågar om hjälp. Säkert är vi många som har kommit i situationer där vi inte vet vart vi ska gå eller vad vi ska göra.

Folket visste i alla fall att om de skulle följa Guds väg skulle det gå väl för dem. De säger att de vill lyssna på Herren "för att det skall gå oss väl när vi lyder Herrens, vår Guds, röst" (vers 6).

Bara det faktum att de vill öppna sig för Guds vägledning gör att de kommer mycket närmare Gud. De börjar med att säga till Jeremia att han ska be till "Herren, din Gud" (vers 3), men under samtalet blir Gud inte bara Jeremias Gud utan deras egen Gud "...vi lyder Herren, vår Guds, röst". (vers 6).

Det finns en perfekt plan för varje människas liv. Det finns en trygghet att vända sig till Herren i allt. Må Herren, din Gud, leda dig och välsigna dig.

Friday

Ont föder ont - Jer 41

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De var rädda för dem eftersom Ismael, Netanjas son, hade dödat Gedalja, Ahikams son, som kungen i Babel hade satt över landet."  (Jer 41: 18 FB)

-Kapitlet illustrerar våldets spiral. Ismael dödar Gedalja (vers 2) och mycket av hans folk och tog resten till fångar.
-Jonanan drar då ut för att döda Ismael, men Ismael undkommer (vers 15).
-Johanan fruktar hämnd och måste fly till Egypten (vers 17).

Våld föder våld. Våldet hämnas och trappas upp. Det b lir som en våldets spiral som inte går att stoppa. Det kanske inte alltid handlar om att döda varandra, men det handlar ofta om ord. Ett ont ord besvaras med ett ännu ondare och så är spiralen igång. Vi tror att det ska kännas bättre att ge tillbaka, men det slutar ofta med att alla är fölorare.

På samma sätt är det möjligt att bygga upp en spiral av det som är gott. Goda ord och goda gärningar besvaras ofta på samma sätt. Det blir som att överträffa varandra i det som är gott.

Det är den sortens spiraler vi är kallade att sätta igång och upprätthålla:
"Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning."  (Rom 12:10)

Vi får normalt tillbaka det vi sår ut fast i större mängd. Då vi sår vind får vi skörda storm (Hos 8:7).
Låt oss så det som är gott!

Wednesday

"Landet ligger öppet" - Jer 40

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, hela landet ligger öppet för dig. Gå dit du önskar och finner för gott." (Jer 40:4 FB)

Ibland kan Guds vilja för våra liv vara väldigt precis och väldefinierad. Gud har en alldeles speciell väg och ett alldeles speciellt uppdrag för våra liv.

Ibland kan vi uppleve det precis tvärtom. Gud bara öppnar dörrarna och släpper ut dig i frihet att verka för honom. Det är precis som djuren som varit instängda i ladugården hela vintern. På våren öppnas dörrarna och djuren släpps ut fritt och springer ut i glädje.

Ibland kanske vi alltför mycket sitter innestängda och väntar på Guds direktiv. Det finns en värld därute som väntar att få höra från Gud. Det finns en värld som längtar efter att möta en levande kristen. Du får bara gå ut i tro.

Landet ligger öppet...

Monday

"...du har förtröstat på mig, säger Herren" - Jer 39

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty jag skall låta dig komma undan så att du inte faller för svärd utan vinner ditt liv som ett byte, därför att du har förtröstat på mig, säger HERREN." (Jer 39:18 FB)

Jerusalem faller. Stora delar av staden brinner upp., Jerusalems murar rivs ned. Kungen försöker fly, men fångas och straffas.

Mitt i allt detta tumultet finns Jeremia, inspärrad på vaktgården. De judar som stod efter hans liv gjorde honom ingenting. Fiendehären som stormade in lät honom vara. Jeremia försvarade sig inte. Han bara fanns där, beskyddad.

Och Gud själv förklarar för Jeremia hur det kommer sig att han undkommer med sitt liv. Detta sker "därför att du har förtröstat på mig, säger Herren" (vers 18).

Du har kanske inte gått igenom samma sak som Jeremia. Men svårigheter möter de flesta människor i livet. Vågar du förtrösta på Herren då det ser som mörkast ut?

Saturday

Utan kompromiss – Jer 38

Minikommentar till den dagliga bibelläsningen

Lyssna nu till Herrens röst i det jag säger dig, så skall det gå dig väl och du skall få leva” (Jer 38:20 FB)

Jeremia fortsatte att hålla fast vid vad Gud hade sagt. Han blev kastad i en brunn med lerbotten för att dö, men räddas av kungen.

Kungen och alla andra ville så gärna höra något annat från Jeremias mun, men han höll envist fast på Guds ord, oavsett konsekvenser.

Jeremia fick många fiender. Det var många som skulle vilja se honom död. Jeremia hade bara behövt ändra på Guds ord, så hade han blivit omtyckt och accepterad. Men det gjorde han inte.

Vi kanske inte riskerar att bli dödade eller kastade i en brunn. Men ofta riskerar vi att folk blir arga och irriterade på oss om vi håller fast vid Guds ord i en tid då alla värderingar ser ut att vara förhandlingsbara.

Jeremia var kompromisslös. Det finns områden där vi också borde vara kompromisslösa.

Till alla som har öron – Jer 37

Minikommentar till den dagliga bibelläsningen

Men varken han eller hans tjänare eller folket i landet lyssnade till de HERRENS ord som han talade genom profeten Jeremia.”  (Jer 37:2 FB)
Samma problem återkommer ständigt i Jeremia bok: Folket lyssnade inte till Herrens ord (vers 2).

Gud talade. Jeremia försöker tala om för folket vad Gud säger, men de vill inte lyssna.

Då talade Gud främst genom profeter. Nu talar Gud till församlingen, det vill säga alla kristna.

I början av Uppenbarelseboken finns sju brev till församlingar. Varje brev avslutas med budskapet att Anden talar till församlingen och att den som har öron hör vad Anden säger.
Det handlar inte om yttre öron. Efesierbrevet 1:18 står det om ”vårt hjärtas ögon”. Jag tror att hjärtat också har öron så att vi kan höra vad Anden säger.

Det gäller bara att vi använder dem och ställer in mottagningen mot rätt sändare.

Anden talar och den som har öron hör…

Omvändelse och förlåtelse – Jer 36

Minikommentar till den dagliga bibelläsningen

Kanske skall Juda hus vända om var och en från sin onda väg…..Då skall jag förlåta dem deras missgärning och deras synd  (Jer 36:3 FB)

Gud ville förlåta sitt folk. Därför sände han upprepade gånger profeter som varnade för hur det skulle gå. Men i profetiorna om kommande olyckor talar profetorden också upprepade gånger om att det finns en väg ur de dystra framtidsutsikterna. Att omvända sig. Att vända sig bort från den onda vägen (vers 3).

Gud uppmanar profeten att skriva ned budskapet och läsa upp det:
Kanske skall de bönfalla Herren och vända om var och en från sin onda väg… ” (vers 7).

Vad vill Herren säga till vår generation? Vem ska skriva upp det och tala om Guds budskap till vår samtid?

Trofast mot sina löften – Jer 35

Minikommentar till den dagliga bibelläsningen

Vi lyder allt vad vår fader Jonadab, Rekabs son, har befallt och därför dricker vi aldrig vin, varken vi eller våra hustrur, våra söner eller våra döttrar.”  (Jer 35:8 FB)
Här möter vi en hel grupp av helnykterister. En alkoholfri miljö där man säger ”Vi dricker inte vin” (vers 6).

Rekabiterna blir välsignade av Herren medan Herren går till rätta med judafolket. Men i det här fallet handlade det inte om att vara nykterist eller inte. Det handlar om att vara trofast mot sina löften.

Judafolket lyssnade inte då Herren talade och de svarade inte då Herren kallade dem, medan Rekabiterna var trofast mot vem de var och vad de lovat.

Är jag trofast vid min löften? Detta är vad jag som Frälsningssoldat lovat:
Jag vill vara inbegripen i den helige Andes verk, lydig hans ledning i mitt liv och växa till i nåd genom bibelläsning och bön, gudstjänstliv och tjänst. Jag vill låta Guds rikes och inte världens värderingar vara måttstocken för mitt liv. Jag vill följa en kristen linje i mitt liv. I tanke, ord och gärning vill jag leva värdigt, rent, äkta ärligt och moraliskt. Jag vill stå för en kristen bekännelse i alla mina relationer, med min familj, grannar, kolleger, kamrater i Frälsningsarmén och ute i samhället. Jag vill värna om familjelivet och verka för äktenskapets okränkbarhet. Jag vill troget förvalta hela mitt liv: kropp, själ, gåvor, tid pengar och ägodelar. Jag är medveten om att jag är ansvarig inför Gud för mitt förvaltarskap.
Jag vill avstå från alkoholhaltiga drycker, tobak, vanebildande droger (om de inte är ordinerade av läkare), spel om pengar, pornografi, ockultism och annat som kan förslava kropp och själ. Jag vill vara trogen den avsikt Gud har med Frälsningsarmén, vittna om Jesus Kristus, försöka vinna andra för honom och i hans namn ha omsorg om behövande och svaga. Jag vill ge så stor del som möjligt av min inkomst för att stödja Frälsningsarméns lokala och världsomfattande arbete.
Jag vill hålla fast vid Frälsningsarméns principer och arbetsmetoder, vara lojal mot dess ledare och stå upp för Frälsningsarmén både i med- och motgång. Jag tar alla här närvarande till vittnen på att jag ingår detta förbund och undertecknar dessa krigsartiklar av egen fri vilja, övertygad om att det är den levande Kristus, som frälst mig, som nu begär denna mitt livs överlåtelse till hans tjänst för världens frälsning.
Därför förklarar jag härmed det vara min fulla avsikt att med Guds hjälp förbli en trogen soldat i Frälsningsarmén.