Nyhetsflödet

Tuesday

Ohörsamhet leder till fångenskap - Jer 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men vill ni inte höra på detta, skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon, därför att HERRENS hjord förs bort i fångenskap."  (Jer 13:17 FB)

Igen uttrycker Herren sin sorg över att hans folk inte vill lyssna på Hans röst. Herren säger: "Detta onda folk, som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta." (vers 10)

Resultatet av att inte lyssna på Herrens ord var att de gick fel och blev bortförda i fångenskap.

Detsamma gäller idag. Då vi inte lyssnar till Herren och följer Herrens befallningar går vi vilse och blir fångade på många olika sätt. Likgiltighet, brist på tillit till Guds ord, girighet och mycket mer.

Herren grät bittert över sitt folks ohörsamhet på Jeremias tid. Hur ser Herren på sitt folk idag?

No comments:

Post a Comment