Nyhetsflödet

Wednesday

De två fikonkorgarna - Jer 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I den ena korgen fanns mycket goda fikon, sådana fikon som mognat först. I den andra korgen fanns mycket dåliga fikon, så dåliga att man inte kunde äta dem."  (Jer 24:2 FB)


Herren visar Jeremia två fikonkorgar:
-Den ena representerar de som fördes bort i fångenskap till Babylon, men som fortsatte att vara Herren lydiga. De kommer att få komma tillbaka i jubel och bli välsignade av Herren.
-Den andra korgen representerar dem som kompromissade med ockupationsmakten och stannade kvar i Jerusalem.Den första korgen kan liknas vid församlingen som håller fast vid Guds ord och underordnar sig det. De kommer kanske att få lida för sin trofasthet, men Herren kommer att upprätta den församlingen och låta den komma tillbaka in i Guds välsignelser.


Den andra korgen kan liknas vid församlingen som kompromissar om Guds ord och ändrar sin lära för att anpassa sig till det som är politiskt korrekt. Den liknas vid korgen med ruttna fikon. 

No comments:

Post a Comment