Nyhetsflödet

Thursday

Hur vågar du? - Jer 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN: Ställ dig i förgården till HERRENS hus och tala till alla Juda städer, till dem som kommer för att tillbe i HERRENS hus. Tala till dem alla de ord som jag befaller dig att tala. Tag inte bort något från dem. Kanske skall de då höra och vända om var och en från sin onda väg." (Jer 26:2-3 FB)

Jeremia får befallning om att profetera om förhållandena i Jerusalem. Han får befallning att inte ta bort något som Herren har sagt. Jeremia profeterade dom, men också en möjlighet till omvändelse och välsignelse (vers 3).

Människorna blir ursinniga och utropar "Hur vågar du!" (vers 9). Jeremias profetia kostade honom nästan livet, men till slut blir han räddad.

Det är inte alltid bekvämt att tala Guds ord till en värld som inte vill veta av talet om synd. Det är inte alltid bekvämt att stå fast på Guds ord i etiska frågor då samhället runt omkring oss har en annan uppfattning. Vi kanske inte riskerar livet, men vi riskerar mycket annat.

Men profetröster som talar Guds ord behövs lika mycket idag som på Jeremia tid. Många  profetröster har tystnat eller tystats av andra. Vågar du tala ut vad Herren har sagt utan att hålla något tillbaka?

No comments:

Post a Comment