Nyhetsflödet

Saturday

Fastna i sin form - Jer 48

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"I säkerhet har Moab levt från sin ungdom, han har legat i ro som vin på sin bottensats. Han har inte blivit tömd ur ett kärl i ett annat, inte vandrat bort i fångenskap. Därför har han kvar sin smak, och hans luktsinne har inte förändrats."  (Jer 48:11 FB)

Det finns en risk att vi kristna fastnar i en form. Guds tanke är den motsatta. Hans önskan är att vi ska förvandlas till att bli mer och mer Kristuslika. Så att vår personlighet renas och luttras i gemenskapen med Herren. (2 Kor 3:18).

Det liknas i Jeremia vid att vinet töms från kärl till kärl för att bli renare och renare och att för befrias från bottenslammet. Kristna som inte lever i den förändringsprocessen förblir desamma som de alltid har varit.

Men då människor kommer till församlingen för att uppleva en Kristusdoft kanske det enda de möter är människor som har behållit sin smak och som i alltför liten grad kan återspegla den Herre som vi är kallade att återspegla.

Gud längtar efter att få se människor som längtar efter att bli alltmer Kristuslika.

No comments:

Post a Comment