Nyhetsflödet

Saturday

Sätt upp vägmärken – Jer 31

Minikommentar till den dagliga bibelläsningen
Sätt upp vägmärken åt dig, skaffa dig vägvisare! Ge akt på vägen, på stigen där du vandrade.”  (Jer 31:31 FB)
Folket hade gått vilse. Deras liv hade fört dem bort från Gud och till fångenskap i ett främmande land.

Men Gud hade en väg tillbaka för sitt folk. Gud uttrycker sin kärlek till folket som gått vilse (vers 3). Gud säger upprepade gånger  Än en gång…” (vers 4-5). Än en gång ska Gud ta sig an deras sak. Än en gång ska folket bli upprättat. Än en gång ska det bli sång och dans.
Men Gud är angelägen att folket inte ska gå vilse igen. Han uppmanar dem att sätta upp vägmärken så att de inte ska gå fel igen. Vägmärken är till för att hjälpa oss i trafiken och i livet.

Gud har gett oss sitt ord. I Hans ord kan vi hitta vägmärken för våra liv. Vägmärken som hjälper oss att komma in i en rätt relation till Gud. Vägmärken som leder oss på rätta vägar för hans namns skull (Ps 23:3).

Och löftet som följer oss på vägen är  ”…jag skall leda dem där de går bedjande fram  (vers 9)

No comments:

Post a Comment