Nyhetsflödet

Monday

"...du har förtröstat på mig, säger Herren" - Jer 39

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty jag skall låta dig komma undan så att du inte faller för svärd utan vinner ditt liv som ett byte, därför att du har förtröstat på mig, säger HERREN." (Jer 39:18 FB)

Jerusalem faller. Stora delar av staden brinner upp., Jerusalems murar rivs ned. Kungen försöker fly, men fångas och straffas.

Mitt i allt detta tumultet finns Jeremia, inspärrad på vaktgården. De judar som stod efter hans liv gjorde honom ingenting. Fiendehären som stormade in lät honom vara. Jeremia försvarade sig inte. Han bara fanns där, beskyddad.

Och Gud själv förklarar för Jeremia hur det kommer sig att han undkommer med sitt liv. Detta sker "därför att du har förtröstat på mig, säger Herren" (vers 18).

Du har kanske inte gått igenom samma sak som Jeremia. Men svårigheter möter de flesta människor i livet. Vågar du förtrösta på Herren då det ser som mörkast ut?

No comments:

Post a Comment