Nyhetsflödet

Saturday

Slut på fångenskapen – Jer 30

Minikommentar till den dagliga bibelläsningen
Ty se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall göra slut på fångenskapen för mitt folk  (Jer 30:3 FB)

Jeremia profeterar till de fångna i Babylon att Herren ska göra slut på fångenskapen. Det skulle komma en ny tid så folket fick vända tillbaka till friheten. Det ska åter få höras lovsång och rop från glada människor (vers 19).

Många kristna kan kanske även idag känna sig som fångar i ett främmande land. Man har förlorat frimodigheten att stå upp för Jesus. Man känner att man är en krympande och marginaliserad grupp av människor som sitter fast i en gammaldags tro.

Men löftet om befrielse kan gälla även Guds folk idag. Vi kan bli befriade från försagdhetens fångenskap. Vi får lov att göra vår röst hörd även om vi upplever att vi lever liksom i ett främmande land. Lovsång och glada rop ska åter få höras i Guds församling.

Guds församling måste bara upptäcka det som varit sant länge: ” Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria” (Joh 8:36)

No comments:

Post a Comment