Nyhetsflödet

Wednesday

Vässa pilarna, fatta sköldarna! - Jer 51

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vässa pilarna, fatta sköldarna!" (Jer 51:11 FB)Kapitlet är en profetia mot Babel.
I kapitlet möter vi flera uppmaningar att ta upp kampen. Det handlar om en mobilisering: "Res upp ett banér på jorden, blås i horn" (vers 27) och det handlar om att förbereda sig för strid: "Vässa pilarna" (vers 11).

Dessa uppmaningar gäller även för Guds folk idag. Det är dags att resa upp baneret och att blåsa i horn. Det finns alltför mycket av resignation bland guds folk. Vi är inte kallade att vara ett folk som bara betraktar utvecklingen i samhället. Vi ska vara med och förändra samhället. Vi är kallade att kämpa mot förtryck och lidande i världen. Vi är kallade att rädda människor för Guds rike.

Men då vi går ut i striden räcker det inte med att vässa pilarna. Vi måste även fatta sköldarna. Vi måste be om gudomligt beskydd då vi går ut i striden. Vi måste stå tätt sida vid sida så att vi beskyddar varandra.

No comments:

Post a Comment