Nyhetsflödet

Wednesday

Se jag gör något nytt Jes 43

Kommentar till den dagliga bibelläsningen Jesaja 43
"Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?" (Jes 43:18-19)

Det största hindret för Guds nyskapande verk i vår tid och i våra liv kan vara det som har hänt tidigare. vi kan sitta så fast i det som har varit att vi missar det som Gud vill göra idag.

Det kan vara tidigare misslyckanden som vi ständigt blir påminda om, men oftast är det traditioner, rutiner, vanor som vi lärt oss att älska. Allt detta kan vara ett hinder.

Gud frågar: "Märker du inte att det håller på att hända något nytt?"

Jesus sa samma sak till sina lärjungar som tänkte sig att det fortfarande var lång tid till dess man kunde skörda. Jesus sa till dem att lyfta blicken. De skulle då se att fälten redan hade vitnat till skörd.

Släpp taget om det som varit och som du ändå inte kan göra något åt. Lyft din blick och låt Herren visa dig vad som ligger framför och din uppgift i framtiden. Du får bli befriad från det som varit. Fri att frimodigt gå in i den nya dagen tillsammans med Jesus.

Tuesday

2 Krönikeboken

Minkommentarer till den dagliga bibelläsningen från 2 Krönikeboken

Herrens ord går i uppfyllelse

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev slavar åt honom och hans söner till dess att perserna kom till makten. HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått." (2 Krön 36:21-22 FB)
Det sista kapitlet i 2 Krönikeboken berättar om Judas och Jerusalems fall och bortförande av folket till den babylonska fångenskapen.

Profeten Jeremia fick i den förbindelsen ett ord från Herren att fångenskapen skulle vara i sjuttio år.

Herrens ord genom Jeremia uppfylldes. Du kan alltid lita på det Herren har sagt och Han står ständigt fast vid sina löften. Ta Gud på ordet!

Ordning och reda i Guds hus - 2 Krön 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Prästerna, Arons söner, var upptagna ända till natten med att offra brännoffret och fettstyckena. Därför måste leviterna laga till både åt sig själva och åt prästerna, Arons söner. Sångarna, Asafs ättlingar, stod på sin plats, som David, Asaf, Heman och kungens siare Jedutun hade befallt, och dörrvaktarna stod var och en vid sin port. De behövde inte gå ifrån sin tjänstgöring, ty deras bröder, leviterna, lagade till åt dem. Så blev den dagen allt ordnat för HERRENS tjänst" (2 Krön 35:14-16 FB)
Josia återinrättade tempeltjänsten. Man firade påskhögtid och en sådan påskhögtid hade inte firats i Jerusalem sedan profeten Samuels tid (vers 18).

Var och en hade sin speciella uppgift: prästerna, dörrvaktarna och sångarna.

Dessutom skickade Josia ut helgade människor i hela Israel för att undervisa (vers 3).

Vi är även idag i stort behov av helgade människor i Sverige som undervisar folket i Guds ord.

Kanske du är en av dem? Idag finns stora möjligheter att finnas med och förkunna Guds ord. I samtal med människor, i gudstjänster och på internet. Det kostar inget att starta en egen blogg. Du kan också skriva på befintliga öppna bloggportaler, även om jag tror att det personliga mötet oftast är det bästa sättet. Möjligheterna har aldrig varit större än idag att kommunicera ut budskapet. Men vi måste ha människor som tar tillfället.

Monday

Guds ord återupptäckt - 2 Krön 34

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När de tog ut pengarna som hade flutit in till HERRENS hus, fann prästen Hilkia HERRENS lagbok, som hade blivit given genom Mose. 15 Då sade Hilkia till skrivaren Safan: "Jag har funnit lagboken i HERRENS hus." (2 Krön 34:14-15 FB)
Josia blev den nye kungen och han gjorde det som var rätt i Guds ögon (vers 2). Han rensade bort avgudarna och och restaurerade Templet.

Då de arbetade med renoveringen av Templet fann de Herrens lagbok som hade varit bortglömd i många år. Skrivaren Safan läste högt ur lagboken för kung Josia, och kungen blev förtvivlad. Han såg att man hade inte på många år levt efter Guds ord (vers 19). Han utbrister: "våra fäder inte har hållit HERRENS ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok."(vers 21)

Kung Josia bad om förlåtelse för sitt folk och Herren svarade: "Eftersom ditt hjärta veknade och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord... har jag också hört dig, säger HERREN." (vers 27)

Josia ingår sedan ett förbund med Herren att de skulle hålla fast vid hans bud och följa hans vittnesbörd av hela sitt hjärta och av hela sin kraft (vers 31).

Det finns en Bibel i de flesta svenska hem idag. De flesta kanske är olästa och bortglömda. Står det en bortglömd Bibel i din bokhylla? Är det inte på tiden att du återupptäcker Guds ord och börjar läsa det?

Kanske måste du göra som Josia och be om förlåtelse för att du tagit så lätt på hans ord. Kanske ska du också gå in i ett förbund med Herren där du förbinder dig att hålla dig till hans ord av hela ditt hjärta.

Många kristna och många kyrkor i vårt land har medvetet gått emot Guds ord på flera punkter och anpassat sig till de värderingar som är politiskt korrekta idag.

Josia beslut att återupptäcka och återvända till Guds ord ledde till väckelse bland folket. Finns det någon i dag som vill stå upp och hjälp folket att återupptäcka Bibelns sanningar?

Där finns löften om frälsning, förlåtelse, kraft genom den Helige Ande och befrielse. Löftena och kraften i Guds ord måste återupptäckas i varje generation så att kristendomen inte reduceras till en fin kraftlös tradition. Vill du vara med och återupptäcka Guds ord?

Sunday

Ge akt på Guds ord - 2 Krön 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herren talade till Manasse och hans folk, med de gav inte akt på hans ord" (2 Krön 33:10 FB)

Manasse gjorde det som var ont i Herrens ögon (vers 2). Gud talade till honom, han hörde vad Gud sa men gav inte akt på hans ord.

Hur är det i ditt böneliv? Hör du vad Gud säger? Eller överöser du Gud med dina egna ord och avslutar med att säga "amen" innan du lyssnar in vad Han vill säga till dig. Gud talade till Manasse även om han inte var "Guds bästa barn".

Och om du hör vad Herrens säger, ger du akt på hans ord så att du lyder dem?

Gud har något han vill säga till dig. Det är bara då du ger dig tid att lyssna till Herren och ger akt på hans ord som du kan leva i hans fulla välsignelse.

Saturday

Av hela hjärtat - 2 Krön 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Allt han företog sig när han sökte sin Gud, vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus eller lagen och budorden, gjorde han av hela sitt hjärta, och han var framgångsrik." (2 Krön 31:21 FB)
Hiskia fortsätter sitt arbete med att rensa ut avgudarna och bygga upp tempeltjänsten. I den sista versen i kapitlet ser vi nyckeln till ett framgångsrikt liv: i allt han gjorde, i praktiska saker såväl som då det gällde Guds ord, sökte han Gud av hela sitt hjärta.

Det är det Gud söker. Det som är helhjärtat. Han hatar det halvhjärtade. Antingen-eller. Det största budet gäller fortfarande idag: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet" (Matt 22:37-38)