Nyhetsflödet

Thursday

Minikommentar till den dagliga bibelläsningen den 1 juni
Nya Testamentet
- Romarbrevet 1  Trons lydnad
Gamla Testamentet
- Psalm 62  - Endast hos Gud

Vem faller i gropen? - Pred 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den som gräver en grop faller själv däri"  (Pred 10:8 FB)

Alla känner till ordspråket, även om man inte vet att det kommer från Bibeln. Den som gräver en grop, för att någon annan ska falla i den, kan själv vara den som ramlar ner i gropen.

Då vi tänker ut något ont för någon annan kan det onda falla tillbaka på oss. Men det kan också vara omvänt. Då vi tänker ut det som är gott, kan det goda komma tillbaka med välsignelse över oss själva.

Det finns ett samband mellan det vi sår ut och det vi får tillbaka. "Det människan sår skall hon också skörda" (Gal 6:7). Men hela poängen med att så är att det alltid kommer tillbaka av samma slag som vi sår, men mycket mer av samma slag. Då bonden sår ett vetekorn väntar han sig inte att det ska komma upp ett vetekorn, utan många! Hosea säger "Vind sår de, och storm skall de skörda" (Hosea 8:7). Storm är samma sak som vind, fast så mycket mer.

Summan är att vi får tillbaka det vi ger ut. Välsigna andra! Förlåt andra! Visa omsorg för andra! Älska andra!


Wednesday

Guds timing - Pred 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vidare såg jag under solen: Det är inte de snabba som vinner loppet, och inte hjältarna striden. Inte heller får de visa alltid bröd, de kloka rikedom och de kunniga uppskattning. De är alla beroende av tid och tillfälle."  (Pred 9:11 FB)

Vi är beroende av Guds timing, Guds tidsplan. Allt gott vi kan prestera är bara gott om det ingår i Guds tidsplan. Det är inte våra mänskliga kvalifikationer som åstadkommer resultaten. Det hjälper inte om vi är snabbast, om vi är hjältar eller om vi är visast, klokast eller kunnigast (vers 11).

Vi är beroende av den Helige Ande och hans ledning för att kunna leva rätt. Efesierbrevet säger att Gud har förberett gärningar för att vi ska vandra i dem (Ef.2:10). Det är bara i Guds förberedda gärningar som vi kan nå framgång.

För att leva i Guds välsignelse och bli till välsignelse för omvärlden måste vi leva lyssnande, beroende av den Helige Ande. Det räcker inte bara med vår egen förmåga. Allt är beroende av Guds timing.

Tuesday

Trons mysterium - Pred 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...då insåg jag att alla Guds verk är sådana att människan inte förmår fatta vad som sker under solen. Ty hur mycket människan än bemödar sig med att utforska det, förstår hon det ändå inte. Även om den vise säger sig förstå det, kan han ändå inte fatta det."  (Pred 8:17 FB)

Salomo var en vis man som la stor energi på att försöka förstå livet här på jorden. Hans slutsats var att det finns dimensioner av livet som inte kan förstås. Vi kan ha frågor som aldrig får sitt svar.

Hur mycket vi än med vårt intellekt försöker att förstå hur det är möjligt att det finns en Gud som älskar oss så ofantligt mycket, kan vi aldrig logiskt förstå detta. Det finns ett område där kunskapen inte är tillräcklig för att förstå verkligheten. Det finns ett område som bara kan nås genom tro.

Många människor kommer aldrig att nå fram till gudsgemenskapen eftersom de begränsar sig själva genom att bara söka sig fram på förståndets väg.

Men för den som tror är vägen öppen till frälsning, förlåtelse och evigt liv.

Monday

Var det bättre förr? - Predikaren 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Fråga inte: ´Hur kommer det sig att det var bättre förr?´ Det är inte av vishet du frågar så."  (Pred 7:11 FB)

Predikaren varnar oss för att säga att det var bättre förr. En sådan fråga passiviserar oss och får oss att acceptera att något skulle vara sämre nu. Vi ger skulden till tiden och frånskriver oss själva ansvaret för att förändra nuet.

Det räcker inte med att resignera och säga att allt var bättre förr. Vi kristna är inte kallade att med saknad se tillbaka till tider som varit. Vi är kallade till att förändra den tid vi lever i och göra den till bästa av tider.

Även om det skulle finnas saker som var bättre förr, så var i alla fall inte Gud bättre förr. Han har aldrig varit bättre än idag. Och om vi sätter vår lit till Gud och Hans kraft kan vi vara med att förändra den tid vi lever i. Förändra människors liv. Förändra samhället.

Saturday

Förnöjsamhet - Predikaren 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Bättre att njuta av det man har för ögonen än att tråna efter annat. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind."  (Pred 6:9 FB)

Predikaren fortsätter att tala om fåfänglighet och jagande efter vind. Det talar om faran med, att i stället för att i tacksamhet vara förnöjd med de livsvillkoren vi har, tråna efter allt annat som vi för tillfället inte lyckats uppnå. Det leder till att leva ständigt otillfredsställd.

Vi kan ha god hjälp av att repetera Hemförbundets gamla motto:
"Jag vill i dag försöka att leva i enkelhet, uppriktighet och lugn; övervinna varje böjelse till missnöje, oro, missmod, orenhet och själviskhet; öva mig i glädje, i storsinthet, barmhärtighet och vanan av helig tystnad; vinnlägga mig om sparsamhet i mina utgifter, noggrannhet i mitt samtal, nit i tjänsten, trohet i det som anförtros mig och en barnslig förtröstan på Gud"?

Thursday

"Du kan ingenting ta med dig dit du går" - Pred 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Som han kom ut ur moderlivet, lika naken måste han gå bort igen. För sitt slit får han inget att ta med sig. Också detta är ett svårt elände. Han skall gå bort som han kom. Vad vinner han som mödar sig för vinden!"  (Pred 5:14-15 FB)

Kapitlet talar om livets förgänglighet. Hur jagandet efter mer pengar skapar oro och ger dålig nattsömn (vers 9-13). Hur mycket vi än lyckas spara kan vi alltid drabbas av olycka och förlora allt (vers 13). Och hur mycket vi än lyckas spara blir det till slut som Cornelis Vreeswijk brukade sjunga: "Du kan ingenting ta med dig dit du går." Jag vet inte hur det är för övrigt, men på denna punkt sammanfaller Vreeswijks undervisning med Bibelns;
 "Du kanske är en rikeman
Som samlar I en penningpung
Fast den för ut är stinn och tung
Du gnider och går an
En kassakista är din gud
Men så en afton får du bud
Och alla dina slantar små
Vad hjälper dom dig då
Du kan ingenting ta med dig dit du går

Nej du kan ingenting ta med dig dit du går
Du förvärvar dig för penningar
Ett enda litet år
Och du kan ingenting ta med dig dit du går
"Predikarens huvudtema återkommer i detta kapitel. Det handlar om livets förgänglighet. Om alltings meningslöshet - Om inte Gud finns!


Men Gud finns. Vårt liv här på jorden har en mening. Gud ger våra liv mening och hur vi lever våra liv avgör hur det går i livet efter detta.

Wednesday

Stå tillsammans - Pred 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt."  (Pred. 4:12 FB)

De stora bilfärjorna förtöjs med starka trossar. De består av många små rep, som var och en för sig inte skulle räcka till att förtöja en roddbåt. Men om många svaga rep tvinnas ihop, blir det en stark enhet som kan tåla påfrestning.

Kristna är inte ämnade att leva som isolerade öar. Vi hör ihop. I Bibeln beskrivs vi som en kropp, ett träd eller ett hus. Vi sitter ihop. Vi tillhör varandra. Vi ger varandra kraft.

Det är bättre att vara två, säger Predikaren (vers 9). "För om de faller, kan den ena resa den andre" (vers 10).

Vi behöver varandra. Sök styrka i församlingen och bland dina närmaste med-lemmar i Kristi kropp.

Tuesday

Skapad för gudsgemenskap - Pred 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk."  (Pred 3:11 FB)

Vi är skapade för gudsgemenskap. De inledande kapitlen i Predikaren handlar om att livet är meningslöst. Och det är meningslöst - om inte Gud fanns!

Men han finns och han har skapat oss till gemenskap med sig själv. Vad vi än tar oss för i livet kommer det att finnas ett stort tomrum i vårt inre, tills vi finner Gud. Vi är skapade för att höra ihop med Honom.

Och då vi finner Gud och lever i gemenskap med honom, så kan vi till och med finna glädje i det annars meningslösa livet: "Och när en människa äter och dricker och finner glädje i sin möda, då är det en Guds gåva." (vers 13)

Ta emot gåvan för idag. Då du äter, dricker och arbetar. Se det som en gåva från Gud.

Monday

Jaga efter vind - Pred 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag hade lagt ner, se, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen."  (Pred 2:11 FB)

Har du försökt att jaga efter vinden och fånga den? Ungefär så upplevde Salomo sitt liv. Han försökte det ena efter det andra - och lyckades med allt. Men det gav ändå inte någon varaktig tillfredsställelse.
Han försökte med
- glädje (vers 1)
- vin (vers 2)
- byggnadsverk och monument över sig själv (vers 3-6)
- samla rikedom (vers 7-8)
- kvinnor (vers 8)
- storhet och berömmelse (vers 8-9)

Vad tjänar allt till, frågar sig Salomo. Och hans eget svar blir att det tjänar ingenting till. Allt vi försöker uppnå är bara jagande efter vind. Antingen vi lyckas med våra drömmar eller om vi misslyckas, är livet meningslöst.

Vi är som människor skapade till gudsgemenskap. Alla folk har ett behov att lära känna Gud. Om man inte känner Honom måste man uppfinna en gud. Det kan vara en sten, en rot eller vad som helst. Vi är helt enkelt skapade till gemenskap med Gud.

Det är först i den djupa gemenskapen med levande Gud som vår själ kan få sin vila. Där ser vi meningen med livet. Vi ser varför vi existerar. Vi vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Vi kan sluta jag efter vind och börja leva!


Sunday

Allt är fåfängligt - Pred 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt."  (Pred 1:2 FB)

Med de orden inleds Predikarens bok i Gamla Testamentet. Först kan det verka som om det säger emot Bibelns huvudbudskap om hopp, framtidstro och innerlig gemenskap med Gud.

Men talet om fåfänglighet beskriver livet om det levs utan Gud. Om vi ser på livet i ett mänskligt perspektiv så är det fåfängligt och meningslöst. Vi föds och lever några korta år här på jorden och sedan finns vi inte mer. Några ser ut att lyckas bättre än andra materiellt, men det finns ingen garanti att de som lyckas lever ett bättre liv än de andra.

Hur mycket vi än lyckas med våra liv, så blir vi äldre och till slut dör vi. Allt det som vi lyckats samla ihop måste vi lämna efter oss. Livet är meningslöst om inte Gud finns. Men han finns! Det är Gud som ger livet mening. Det spelar roll hur vi lever. Vi får leva i evighet. Gud ger livet maning!

Höga Visan

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen från Höga Visan

Saturday

Kom snart - Höga Visan 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Brudgummen
Du som håller till i lustgårdarna, vännerna lyssnar till din röst.
Låt mig få höra den!
 
Bruden
Skynda min vän! Var som en gasell
eller en ung hjort på de kryddoftande bergen.
" (Höga Visan 8:13 FB)

De avslutande verserna i Höga Visan återspeglar relationen mellan Bruden (församlingen) och Brudgummen (Jesus). En längtan uttrycks från dem båda:

- Brudgummen längtar att få höra Brudens röst (Låt mig få höra den! vers 13). Jesus är ivrig att höra  vår bön, tillbedjan, förbön. Då vi ber talar vi inte rätt ut i tomma intet. Jesus längtar att få höra vår röst. Alltför ofta blir hans längtan inte stillad.

- Bruden längtar att brudgummen ska komma tillbaka snart (Skynda min vän! vers 14). Församlingen väntar på Herrens återkomst. På samma sätt avslutas hela Bibeln i dess sista bok "Amen, kom, Herre Jesus!" (Upp 22:20)

Trygghet - Höga Visan 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är min väns och till mig står hans åtrå"  (HV 7:10 FB)

I kapitel 7 fortsätter brudgummens kärleksförklaring till bruden.

Bruden upprepar vad hon sagt i förra kapitlet och att hon tillhör brudgummen. Det är i brudgummens passionerade kärlek till henne som hon finner sin trygghet. Visshetens om brudgummens kärlek gör att hon kan vara trygg i relationen.

På samma sätt är det med i vår relation till Gud. Gud har gett oss den ultimata kärleksförklaringen. "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son..." (Joh 3:16).

Vi kan vara trygga i vår relation till Gud. Gud älskar oss inte för att vi är älskvärda. Han älskar oss inte bara om vi lyckas vara allt det han vill att vi ska vara. Han älskar oss inte de dagar han är på det humöret.

Han älskar oss helt enkelt. Där har vi vår trygghet.

"Trygg i hans hand, trygg i hans hand,
Vad än som sker jag är trygg i hans hand"

Överlåtelse - Höga Visan 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är min väns, och min vän är min"  (HV 6:2 FB)

Det handlar om överlåtelse till varandra. Bruden uttrycker att hon inte tillhör sig själv utan tillhör sin vän och att hennes vän tillhör henne.

Jesus har överlåtit sig själv till oss fullständigt. Han gav sitt liv för oss. Han lovar att vara med oss varje dag intill tidens slut (Matt 28:20).

På vilket sätt överlåter jag mitt liv till Jesus? På vilket sätt kan jag säga att jag tillhör Jesus?
Jag bekänner att Jesus är Herre i mitt liv, men på vilket sätt uttrycker jag det i vardagen? I mina handlingar? I mina ord? I mina tankar?

Thursday

Då Gud känns långt borta - Höga Visan 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag öppnade för min vän, men min vän var borta, han var försvunnen. Min själ blev helt utom sig av hans ord. Jag sökte honom, men fann honom inte, jag ropade på honom, men han svarade mig inte."  (HV 5:6 FB)

Brudgummen är på väg hem på väg att möta sin älskade (vers 1).  Bruden har lagt sig och vill inte klä på sig och öppna dörren (vers 2-3). Då bruden till slut öppnar har brudgummen gått och bruden blir förtvivlad och springer ut och letar efter honom (vers 6-7).

Berättelsen talar naturligtvis om relationen mellan mannen och kvinnan. Men det beskriver också vår relation till Gud.

Berättelsen ger en antydan om den sorg som kommer över Gud då han söker vår gemenskap och vi inte är mottagliga för hans närvaro. Hur ofta smärtar vi inte Gud då vi är så upptagna med andra saker att vi inte bryr oss om hans närvaro och tilltal.

Berättelsen skildrar också vår förtvivlan de gånger vi kan uppleva att Gud är långt borta, även om han i verkligheten finns vid vår sida. Törsten efter gudsnärvaro är viktig i den kristnes liv.

Wednesday

Genom kärlekens ögon - Höga Visan 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vad skön du är min älskade, vad du är skön!"  (HV 4:1 FB)

Brudgummen beskriver i detta kapitlet brudens skönhet. Allting är fullkomligt perfekt i brudgummens ögon då han betraktar bruden.

På samma sätt beskrivs Guds kärlek till oss. Oavsett vilken självbild du har av dig själv eller vad du tror att andra tänker om dig, I Guds ögon är du dyrbar, högt aktad och älskad (Jes 43:4).

Han älskar dig så mycket att han var beredd att ge det dyrbaraste han har för att rädda dig: sin egen son (Joh 3:16).

Då Jesus (brudgummen) i det Testamentet ser på församlingen (bruden) ser han den i härlighet, utan fläck eller skrynka, helig och fullkomlig (Ef 5:27).

Tuesday

Sök Herren - Höga Visan 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Där jag låg i min bädd om natten sökte jag honom som min själ har kär, jag sökte honom men fann honom inte. Jag vill stiga upp och gå omkring i staden, på gatorna och torgen, jag vill söka honom som min själ har kär."  (Höga Visan 3:1-2 FB)

Det tredje kapitlet i Höga Visan beskriver brudens längtan efter brudgummen. Bruden vaknar mitt i natten och söker honom honom innerligt.

Verserna kan också läsas som en beskrivning av vår gudslängtan. Vår längtan efter Guds närvaro i våra liv. Den uttrycker den törst som är nödvändig för att vi ska nå fram till det vi längtar efter och som bara Gud kan tillfredsställa.

"Sök Herren, alla ödmjuka i landet som handlar efter hans bud. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet." (Sef 2:3)

"Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära." (Jes 55:6)

"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er." (Matt 7:7)

"Om någon törstar, så kom till mig och drick!"  (Joh 7:37)

Monday

Fånga rävarna - Höga Visa 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Fånga rävarna åt oss, de små rävarna, som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom" (HV 2:15 FB).

Det finns alltid en risk att små saker kan störa och förstöra relationen mellan människor och relationen till Gud.

Det kan vara misstänksamhet mot någon. Det kan ha varit att någon sagt ett illa valt ord. Det kan vara att någon inte sagt ett ord som vi förväntat från honom/henne.

De små rävarna, som kanske inte är av stor betydelse, kan få oss att fastna i tankebanor som vi inte kommer ur. Små saker som blir större ju mer bi ältar dem i våra tankar. Små saker som förföljer oss in i natten och förstör vår hälsa. Små saker som kan rasera goda relationer till andra människor. Små saker som kan göra oss slutna och bittra, istället för öppna och älskande.

Fånga de små rävarna innan de har orsakat stor skada!

Sunday

Höga Visan 1 - Inne i kammaren

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Tag mig med dig! Låt oss skynda oss! Konungen har fört mig in i sina kammare" (HV 1:4 FB)

Höga Visan skildrar i poetisk form kärleken mellan man och kvinna. Men den representerar också kärleken mellan Gud och hans folk. Mina kommentarer från Höga Visan kommer normalt att ha sin utgångspunkt i relationen mellan Gud och hans folk.

Bruden uttrycker en längtan efter att vara ensam med sin älskade. Hon längtar att få komma in i kammaren för att dela tid i enrum.

I Nya Testamentet uppmanas vi att gå in i vår kammare och stänga dörren för att tala med Gud i det fördolda (Matt 6:6).

Har vi samma längtan som bruden i Höga Visan att gå in i kammaren för att vara ensamma med Herren? Gud vill att vi ska ta tid i enrum med honom. Där vi kan utgjuta vårt hjärta inför Herren. Där kommer Gud att lyssna på oss. Där kommer Gud att tala till oss. Ord av uppmuntran, vägledning och tillrättavisning.

Vår kärlek till Gud demonstreras i vår längtan att gå in i kammaren för att möta Gud.

Friday

5 Mosebok

Kommentar till den dagliga bibelläsningen i 5 Mosebok

Nu är det din tur - 5 Mos 34

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Josua, Nuns son, var fylld med vishetens ande, ty Mose hade lagt sina händer på honom. Och Israels barn lydde honom och gjorde som HERREN hade befallt Mose"  (5 Mos 34:9 FB)

I det sista kapitlet i 5 Mosebok dör Moses (vers 5). Sedan står att Gud begravde honom (vers 6). Normalt är det människor som begraver den som dött, men ingen kunde hitta Moses kropp. Den var helt försvunnen. Det fanns ingenting för människorna att begrava.

I Judas bok i nya testamentet, en liten bok som bara består av ett kort kapitel, finns en liten antydan om att det var en diskussion mellan djävulen och ängeln om vem som hade rätt till Moses kropp (Judas 9).

Uppenbarligen vanns striden av ängeln. Moses kropp fördes inte ned till dödsriket, utan han togs upp direkt till himlen, till Gud. Det är därför som han kan visa sig på förklaringsberget i Matteus 17:3. Där visar han sig tillsammans med Elia.

Hur kan det komma sig att Elia kunde finnas med där? Ja med Elia var det samma sak. Han begravdes inte. Gud tog hem honom direkt (2 Kung 2:11).

Både då Gud tog hem Moses och Elia, hade Gud i lång tid förberett en efterträdare. Josua hade under lång tid tränats av Moses, och Elisa hade under lång tid tränats av Elia.

Gud förbereder också idag människor för tjänst på olika sätt. Gud håller på att förbereda dig för det uppdrag han vill att du ska uppfylla. Var beredd. Herren vill använda dig.

Tuesday

En tillflykt - 5 Mos 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar" ( Mos 33:27 FB)

Moses är en gammal man på väg att dö. Han ser tillbaka i tacksamhet över Guds ingripande i sitt och folkets liv. De hade varit slavar i Egypten i generationer. De hade fått utstå svåra umbäranden. En generation hade vandrat omkring i öknen utan mål och mening. Nu stod de vid randen av det Guds hade lovat, landet som flödade över av "mjölk och honung."

Då Mose ser tillbaka är hans summering av livet att Herren igenom allt har varit tillflykten för honom själv och för folket. Herren har varit med i det svåra och i det glädjefyllda. Herren har inte övergivit folket. Han har varit deras tillflykt.

Gud har inte förändrat sig. Han är fortfarande en tillflykt för alla som söker sig till honom. Han är fortfarande urtidens Gud som älskar dig och alla andra människor (vers 3).

Sunday

Herrens namn skall jag förkunna - 5 Mos 32

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty Herrens namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud"  (5 Mos 32:3 FB)

Vi närmar oss slutet av Femte Moseboken och här håller Moses sitt avskedstal. Han talar om Guds trofasthet genom åren som gått och om folkets trolöshet.

Han börjar talet med att proklamera sitt "Mission Statement", sitt livsuppdrag. Han hade tidigt bestämt sig för vad hans liv skulle gå ut på.

Moses allt överskuggande uppdrag här i livet, hans mening med livet, var att förkunna Herrens namn och att ge ära åt Gud (vers 3).

Han hade bestämt sig. Hans liv hade en mening.

Vad är ditt livsuppdrag? Varför finns du till? Att formulera en viljeinriktning med ditt liv kommer att hjälpa dig att fokusera på det du bestämt dig för och att inte slösa tid och krafter på sådant som inte tillhör ditt livsmål.

Vem vill du vara? Hur ska ditt liv levas i förhållande till Gud och andra människor?


Herren går själv framför dig - 5 Mos 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad."  (5 Mos 31:8 FB)

I kapitlet får Josua i uppdrag att föra folket in i det land som Herren lovat (vers 23). Det är ett stort uppdrag för en ny ledare, men gång på gång försäkrar Herren att det är han som går framför (vers 3+8) och att Herren går med (vers 6). Herren kommer inte att lämna dem eller att överge dig (vers 8). Därför behöver du inte vara rädd eller förfärad (vers 8).

Kanske tycker du att det uppdrag du fått är alltför stort. Kanske möter du saker i livet som känns övermäktiga. Ta till dig budskapet i dessa verser:
-Du behöver inte vara rädd eller förfärad
-Herren går framför dig in i det okända
-Herren går med dig genom det svåra
-Herren lovar att aldrig lämna dig eller överge dig.

Thursday

Ordet i din mun - 5 Mos 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det." ( Mos 29:14 FB)

Guds ord är kraftfullt och kan förändra mycket. Här talas det om ordet som finns i vår mun och i vårt hjärta. I Romarbrevet används denna vers för att förklara hur man blir frälst. Först hör man Guds ord och tar emot det i sitt hjärta i tro. Därefter fullbordas frälsningen då vi i tro vågar tala ut bekännelsen. (Rom 10:8-10). Bekännelsen är viktig. Att våga tala ut Guds löfte är viktigt. Det är viktigt att göra en troshandling, en bekännelse, för att kraften i Guds ord ska kunna förlösas i våra liv.

Men denna vers påminner oss också om vikten att tala med andra människor om Guds ord. Versen säger att vi har ordet i hjärtat och i munnen. Men alltför ofta kommer det aldrig ut genom munnen. Vi går och bär ordet i våra hjärtan, men tar inte tillfället att tala ut det till människor vi möter. Människor som kanske aldrig har nåtts av budskapet om frälsning. Människor som kanske behöver ett ord av tröst eller förlåtelse.

Var frimodig och tala ut Guds ord. Göm det inte bara i ditt hjärta. Släpp ut ordet och låt det möta människor i din omgivning. Det kan förvandla både ditt och andras liv.