Nyhetsflödet

Monday

Var det bättre förr? - Predikaren 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Fråga inte: ´Hur kommer det sig att det var bättre förr?´ Det är inte av vishet du frågar så."  (Pred 7:11 FB)

Predikaren varnar oss för att säga att det var bättre förr. En sådan fråga passiviserar oss och får oss att acceptera att något skulle vara sämre nu. Vi ger skulden till tiden och frånskriver oss själva ansvaret för att förändra nuet.

Det räcker inte med att resignera och säga att allt var bättre förr. Vi kristna är inte kallade att med saknad se tillbaka till tider som varit. Vi är kallade till att förändra den tid vi lever i och göra den till bästa av tider.

Även om det skulle finnas saker som var bättre förr, så var i alla fall inte Gud bättre förr. Han har aldrig varit bättre än idag. Och om vi sätter vår lit till Gud och Hans kraft kan vi vara med att förändra den tid vi lever i. Förändra människors liv. Förändra samhället.

No comments:

Post a Comment