Nyhetsflödet

Wednesday

Genom kärlekens ögon - Höga Visan 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vad skön du är min älskade, vad du är skön!"  (HV 4:1 FB)

Brudgummen beskriver i detta kapitlet brudens skönhet. Allting är fullkomligt perfekt i brudgummens ögon då han betraktar bruden.

På samma sätt beskrivs Guds kärlek till oss. Oavsett vilken självbild du har av dig själv eller vad du tror att andra tänker om dig, I Guds ögon är du dyrbar, högt aktad och älskad (Jes 43:4).

Han älskar dig så mycket att han var beredd att ge det dyrbaraste han har för att rädda dig: sin egen son (Joh 3:16).

Då Jesus (brudgummen) i det Testamentet ser på församlingen (bruden) ser han den i härlighet, utan fläck eller skrynka, helig och fullkomlig (Ef 5:27).

No comments:

Post a Comment