Nyhetsflödet

Saturday

Förnöjsamhet - Predikaren 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Bättre att njuta av det man har för ögonen än att tråna efter annat. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind."  (Pred 6:9 FB)

Predikaren fortsätter att tala om fåfänglighet och jagande efter vind. Det talar om faran med, att i stället för att i tacksamhet vara förnöjd med de livsvillkoren vi har, tråna efter allt annat som vi för tillfället inte lyckats uppnå. Det leder till att leva ständigt otillfredsställd.

Vi kan ha god hjälp av att repetera Hemförbundets gamla motto:
"Jag vill i dag försöka att leva i enkelhet, uppriktighet och lugn; övervinna varje böjelse till missnöje, oro, missmod, orenhet och själviskhet; öva mig i glädje, i storsinthet, barmhärtighet och vanan av helig tystnad; vinnlägga mig om sparsamhet i mina utgifter, noggrannhet i mitt samtal, nit i tjänsten, trohet i det som anförtros mig och en barnslig förtröstan på Gud"?

No comments:

Post a Comment