Nyhetsflödet

Wednesday

Guds timing - Pred 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vidare såg jag under solen: Det är inte de snabba som vinner loppet, och inte hjältarna striden. Inte heller får de visa alltid bröd, de kloka rikedom och de kunniga uppskattning. De är alla beroende av tid och tillfälle."  (Pred 9:11 FB)

Vi är beroende av Guds timing, Guds tidsplan. Allt gott vi kan prestera är bara gott om det ingår i Guds tidsplan. Det är inte våra mänskliga kvalifikationer som åstadkommer resultaten. Det hjälper inte om vi är snabbast, om vi är hjältar eller om vi är visast, klokast eller kunnigast (vers 11).

Vi är beroende av den Helige Ande och hans ledning för att kunna leva rätt. Efesierbrevet säger att Gud har förberett gärningar för att vi ska vandra i dem (Ef.2:10). Det är bara i Guds förberedda gärningar som vi kan nå framgång.

För att leva i Guds välsignelse och bli till välsignelse för omvärlden måste vi leva lyssnande, beroende av den Helige Ande. Det räcker inte bara med vår egen förmåga. Allt är beroende av Guds timing.

No comments:

Post a Comment