Nyhetsflödet

Thursday

Vem faller i gropen? - Pred 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den som gräver en grop faller själv däri"  (Pred 10:8 FB)

Alla känner till ordspråket, även om man inte vet att det kommer från Bibeln. Den som gräver en grop, för att någon annan ska falla i den, kan själv vara den som ramlar ner i gropen.

Då vi tänker ut något ont för någon annan kan det onda falla tillbaka på oss. Men det kan också vara omvänt. Då vi tänker ut det som är gott, kan det goda komma tillbaka med välsignelse över oss själva.

Det finns ett samband mellan det vi sår ut och det vi får tillbaka. "Det människan sår skall hon också skörda" (Gal 6:7). Men hela poängen med att så är att det alltid kommer tillbaka av samma slag som vi sår, men mycket mer av samma slag. Då bonden sår ett vetekorn väntar han sig inte att det ska komma upp ett vetekorn, utan många! Hosea säger "Vind sår de, och storm skall de skörda" (Hosea 8:7). Storm är samma sak som vind, fast så mycket mer.

Summan är att vi får tillbaka det vi ger ut. Välsigna andra! Förlåt andra! Visa omsorg för andra! Älska andra!


No comments:

Post a Comment