Nyhetsflödet

Sunday

Höga Visan 1 - Inne i kammaren

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Tag mig med dig! Låt oss skynda oss! Konungen har fört mig in i sina kammare" (HV 1:4 FB)

Höga Visan skildrar i poetisk form kärleken mellan man och kvinna. Men den representerar också kärleken mellan Gud och hans folk. Mina kommentarer från Höga Visan kommer normalt att ha sin utgångspunkt i relationen mellan Gud och hans folk.

Bruden uttrycker en längtan efter att vara ensam med sin älskade. Hon längtar att få komma in i kammaren för att dela tid i enrum.

I Nya Testamentet uppmanas vi att gå in i vår kammare och stänga dörren för att tala med Gud i det fördolda (Matt 6:6).

Har vi samma längtan som bruden i Höga Visan att gå in i kammaren för att vara ensamma med Herren? Gud vill att vi ska ta tid i enrum med honom. Där vi kan utgjuta vårt hjärta inför Herren. Där kommer Gud att lyssna på oss. Där kommer Gud att tala till oss. Ord av uppmuntran, vägledning och tillrättavisning.

Vår kärlek till Gud demonstreras i vår längtan att gå in i kammaren för att möta Gud.

No comments:

Post a Comment