Nyhetsflödet

Tuesday

Trons mysterium - Pred 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...då insåg jag att alla Guds verk är sådana att människan inte förmår fatta vad som sker under solen. Ty hur mycket människan än bemödar sig med att utforska det, förstår hon det ändå inte. Även om den vise säger sig förstå det, kan han ändå inte fatta det."  (Pred 8:17 FB)

Salomo var en vis man som la stor energi på att försöka förstå livet här på jorden. Hans slutsats var att det finns dimensioner av livet som inte kan förstås. Vi kan ha frågor som aldrig får sitt svar.

Hur mycket vi än med vårt intellekt försöker att förstå hur det är möjligt att det finns en Gud som älskar oss så ofantligt mycket, kan vi aldrig logiskt förstå detta. Det finns ett område där kunskapen inte är tillräcklig för att förstå verkligheten. Det finns ett område som bara kan nås genom tro.

Många människor kommer aldrig att nå fram till gudsgemenskapen eftersom de begränsar sig själva genom att bara söka sig fram på förståndets väg.

Men för den som tror är vägen öppen till frälsning, förlåtelse och evigt liv.

No comments:

Post a Comment