Nyhetsflödet

Sunday

Allt är fåfängligt - Pred 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt."  (Pred 1:2 FB)

Med de orden inleds Predikarens bok i Gamla Testamentet. Först kan det verka som om det säger emot Bibelns huvudbudskap om hopp, framtidstro och innerlig gemenskap med Gud.

Men talet om fåfänglighet beskriver livet om det levs utan Gud. Om vi ser på livet i ett mänskligt perspektiv så är det fåfängligt och meningslöst. Vi föds och lever några korta år här på jorden och sedan finns vi inte mer. Några ser ut att lyckas bättre än andra materiellt, men det finns ingen garanti att de som lyckas lever ett bättre liv än de andra.

Hur mycket vi än lyckas med våra liv, så blir vi äldre och till slut dör vi. Allt det som vi lyckats samla ihop måste vi lämna efter oss. Livet är meningslöst om inte Gud finns. Men han finns! Det är Gud som ger livet mening. Det spelar roll hur vi lever. Vi får leva i evighet. Gud ger livet maning!

No comments:

Post a Comment