Nyhetsflödet

Friday

Nåd och sanning - Ps 108

150 psalmer ur Bibeln (Foto: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm108

"Ty din nåd är stor och når upp över himlen och din sanning upp över skyarna" (Ps 108:5 FB)

Psalmen är en lovsång till Gud. Den handlar om hur väldig Gud är och att hans nåd är oändlig. Psalimsten beskriver oändligheten som att den går inte bara till himlen utan till och med över himlen. Hur långt är det till himlen? Hur långt blir det då om man fortsätter över himlen?

Dessa två begrepp, nåd och sanning är grundläggande. Då Jesus kom, många år efter at psalm 108 skrevs, så kom han med nåd och sanning (Joh 1:14).

Sanningen är att Gud är helig och att han inte kompromissar med synden. Synden är en verklighet i vår värld och i våra liv, även om många idag försöker att bortförklara synden med att "det är väl inte så farligt." Men det är farligt. Så farligt att Gud fick sända sin egen son för att sona för vår synd. Guds ord är sanning. evigt och står fast, även om många idag försöker att nedvärdera betydelsen av Bibeln som Guds ord.

Men Jesus kommer inte bara med sanningen om rätt och fel. Han kommer också med nåden. Han vet hur bräckliga vi människor är och hur ofta vi misslyckas, Han ger en fullständig nåd och förlåtelse genom Jesus.
"Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9).

Guds oändliga sanning står fast, Han ändrar inte på den.
Guds oändliga nåd står också fast. Till den dag han kommer tillbaka.

Thursday

Vad säger Herrens återlösta? - Ps 107

150 psalmer ur Bibeln (Foto: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm107

"Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta..." (Ps 107:1-2 FB)

Vad säger Herrens återlösta? Psalmisten svarar: De tackar Herren för hans godhet och nåd.

Pslamen berättar om olika situationer där människor varit i trångmål. Och gång på gång återkommer orden: "Men de ropade till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål"

Så får också vi göra. Vi får se tillbaka på vår historia. Vi får se de olika situationer där vi har varit i nöd och ropat till Herren. Vi får tacka för att han gav sitt liv för att göra det möjligt för oss att ta emot frälsningen.

Vi får tillsammans med kören av Herrens återlösta stämma in i lovsången om att Herren är god.

Wednesday

Det började bra - Ps 106

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm106

"Men snart glömde de hans gärningar, de väntade inte på hans råd" (Ps 106: 13 FB)

Psalmen är en historielektion om Israels barns historia. Hur Gud gång på gång frälste sitt folk, men hur folket snart därefter avvek från Herrens vägar:
"De glömde Herren, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten" (vers 21)
"Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs" (vers 20)

Hur kunde de glömma Herrens gärningar och i stället börja tillbedja materiella ting? Förmodligen berättas inte detta i Bibeln för att vi ska kritisera dem, utan för att vi ska känna igen oss själva och ta varning.

Paulus skriver till de kristna i Galaterbrevet: "Jag är förvånad att ni så hastigt avfaller från honom..." (Gal 1:6).
Jesus säger: "Hos andra faller ordet bland tistlar. Det är de som har hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt." (Mark 418-19).

Vad kommer det att stå över våra liv?
"De tog emot Jesus med glädje och inspiration, men sedan blev det inte så mycket mer av det?"

Tuesday

Herrens under - Ps 105

150 psalmer ur Bibeln (Bild: jewishsoftware.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm105

"Fråga efter Herren och hans makt, sök alltid hans ansikte" (Ps 105:4 FB)

En tacksägelsepsalm över vad Herren har gjort och för den han är. Psalmisten ser sig tillbaka i tacksamhet och ger en historielektion om Herrens trofasthet och alla hans under. Psalmen talar om Abraham, Jakob och Isak Mose och hela historien om befrielsen från slaveriet.

Historilektionen tydliggör att utan Herren och Herrens makt är folket fölorade.

Så är det också idag. Vi kanske tror att vi har förmåga att åstadkomma resultat, men i Guds rike kan ingenting utföras utan Herren. Vi måste ständigt påminna oss om att fråga efter Herren och hans makt och att ständigt söka hans ansikte.

Idag får jag söka hans ansikte. Idag får jag fråga efter hans makt och under.

Monday

Mina tankar - Ps 104

150 psalmer ur Bibeln (Foto: http://www.freefoto.com/)Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm104

"Må mina tankar behaga honom, jag vill glädja mig i Herren"
(Ps 104:34 FB)


Psalm 104 är en enda lång lovsång till Gud och hur Gud skapat och styr hela jorden. Då psalmisten inser Guds storhet kommer bönen om att hans tankar ska kunna behaga Gud.


Vi kanske oftast bedömer vår egen helgelse efter vad vi gör och vad vi säger. Men Gud tänker djupare än så. Han vet att all synd börjar i våra tankar. Det utförs inga syndiga handlingar som inte förberetts i våra tankar. Jakobs brev säger att då begäret har blivit havande föder det synd (Jak 1:15). Jesus säger att vi kan begå äktenskapsbrott i våra tankar.


Inför detta får vi bara be Gud att han ska rena det som finns inne i mig. För det som finns inne i mig är det som kommer att komma ut förr eller senare.Herre, rena min tankar och mina motiv. Låt mina tankar behaga dig.

Sunday

Lova Herren - Ps 103

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 103

"Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn" (Ps 103:1 FB).

Brukar du tala med dig själv?
Det gör David i denna psalm. Han tilltalar sin egen själ, sitt eget inre, och talar om vad själen ska göra.

Vem är det annars som bestämmer din sinnesstämning?
Är det hur du mår? Är det andra människor och vad de säger eller gör mot dig? Är det om du har framgång eller inte som bestämmer? Är det andra omständigheter?

Här tar David kommando över sin själ och talar om vad den ska göra. Lämna alla negativa tankar och se upp till Herren. Det kan verkligen förändra min sinnesstämning.

För det finns själ att prisa Herren för vem han är och vad han gör.
-han förlåter (vers 3)
-han helar (vers 3)
-han befriar mig (vers 4)
-han mättar mitt begär med sitt goda (vers 5)

Även om omständigheterna förändras här i livet är Gud densamme. Så vi får ta tag i situationen och tillsammans med David och miljoner andra säg: "Lova Herren min själ".

Saturday

Välsignelse för de efterkommande - Ps 102

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 102

"Dina tjänares barn skall bo i trygghet och deras efterkommande bestå inför dig" (Ps 102:29 FB)

Psalm 102 uttrycker djupaste förtvivlan. Författaren känner sig som en en pelikan i öknen eller en uggla bland ruiner (vers7). Han ligger sömnlös på nätterna (vers 8).

Ändå finns det mitt i förtvivlan ett hopp att Herren kommer att höra de utblottades bön (ver 18).

Psalmen avslutas med löftet om välsignelse över barn och barnbarn för dem som tjänar Herren. Många föräldrar är måna om att spara för singa barn, så att barnen inte ska stå utan tillgångar under livet.
Men här framhålls det hur viktigt det är att lämna ett andligt arv till sina efterkommande. Ett liv i Kristi efterföljd kan föra med sig välsignelse över både barn och barnbarn. Även om vi inte tänker på det lämnar alla föräldrar ett icke-materiellt arv till sina barn.

Vi ser så ofta i vårt arbete hur t.ex. alkoholism och kvinnomisshandel kan gå i arv från generation till generation. Det är viktigt att vara klar över vilket arv jag lämnar efter mig till mina efterkommande.

Bibelordet säger att den som tjänar Herren lämnar efters sig ett bestående arv till sina barn och barnbarn.

Thursday

Nåd och rätt - Ps 101

150 psalmer ur Bibeln (Bild: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 101

"Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig, Herre, vill jag lovprisa." (Ps 101:1 FB)

Psalm 101 uttrycker en djup längtan efter att leva rätt. En längtan efter ett rent liv. En längtan efter:
-att föra en fullkomlig vandel (vers2)
-att inte vända sitt öga till det onda (vers3)
-att inte handla trolöst (vers 3)
-att inte ha ett falskt hjärta (vers 4)
-att inte baktala sin nästa (vers 5)
 
Den är viktigt för en kristen att vara fylld av denna längtan efter att leva rätt och rent. Men det är också viktigt att inse sina tillkortakommanden och vara beroende av Guds nåd.
 
Nåd och rätt hör ihop. Jesus  kom med nåd och sanning (Joh 1:14).
 
Idag är det ofta som man bortser från begreppet "rätt". Många menar att det ena är lika rätt som det andra och något absolut rätt eller sant inte finns. Om det vore så skulle nåden vara meningslös. Vi behöver inte nåd om vi inte gjort något fel.
 
Samtidigt som vi är totalt beroende av Guds nåd får vi vara besjälade av en längtan efter att leva rent.

Wednesday

Tjäna Herren med glädje - Ps 100

150 psalmer ur Bibeln (Bild: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 100

"Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop" (Ps 100:2 FB)

Det är glädjefyllt att vara en kristen. Vissa perioder har man haft ett fromhetsideal där man ska gå i mörka kläder, och helst gå sakta och se allvarlig ut.

Psalm 100 uttrycker något helt annat. Den nästan hoppar av glädje. Tjänsten för Herren ska utföras i glädje, inte i tungsinthet. Om jag inte upplever glädje i min tjänst måste jag fråga Herren: "Vad gör jag för fel?"

Då Nya Testamentet undervisar om Andens frukt, utvecklingen av det kristna livet, så finns glädje med som ett av de nio kännetecknen på ett liv i Anden.

Så innan vi går ut i vår glädjefyllda tjänst för dagen låt oss börja med att hämta inspiration i Herrens närhet: "Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn!" (vers 4)

Tuesday

Bönesvar - Ps 99

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 99

"De ropade till Herren och han svarade dem" (Ps 99:6 FB)

Gud är inte bara en bönhörande Gud - han är en Gud som svarar. Efter det att palmisten skrev orden "och han svarade dem" har miljontals människor gjort samma upplevelse. Gud svarar på bön.

"I molnstoden talade han till dem" (vers 7)
"Herre, vår Gud, du svarade dem" (vers 8)

Gud kan svara på så många olika sätt:
-Genom ord från Bibeln, eller ord som talas rakt in i våra tankar.
-Genom bilder
-Genom andra människor
-Genom händelser
...och på många andra sätt.

Ibland kanske vi inte ens lägger märke till bönesvaren, eftersom vi glömt att vi bett om just det.
Skriv ned dina böneämnen så att du kan fylla i när Gud svarar på bön, även om du ibland får vänta på svaret.

Herren är en Gud som svarar på bön - i rätt tid.

Monday

En ny sång - Ps 98

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 98

"Sjung för Herrens ära en ny sång, ty han har gjort under" (Ps 98:1 FB)

En ny sång? Vad är det för fel på de gamla sångerna, är det säkert många som undrar. Inte minst med tanke på alla nya sånger och körer som började spridas under den senare delen av 1900-talet och in i vår tid. Många kanske kände sig överkörda då de gamla sångerna de älskade inte längre verkade vara värda något.

Betyder "att sjunga nya sånger" att man inte ska sjunga en sång mer än en gång? Därefter blir den ju gammal. Nej, jag tror att bibelordet uppmanar oss att alltid sjunga med inlevelse då vi sjunger till Herrens ära. Det är lätt att vi sjunger sånger och körer av invand slentrian. Men då vi tar till oss innehållet i det vi sjunger och innehållet tar tag i oss, då blir det en ny sång, även om vi sjungit sången 100 gånger.

Jag tror att Gud vill att vår sång till hans ära ska vara äkta, levande och nyskapande.

Psalm 98 är en lovsång till Gud där människor stämmer in med sång och olika instrument (vers 5-6). Även naturen (vers 7-8) faller in i lovsången då vattnen och bergen prisar Herren, som en dag ska komma tillbaka för att döma jorden (vers 9).

Hur låter min lovsång idag?

Sunday

Ljus på din stig - 97

150 psalmer ur Bibeln (Bild http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 97

"Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.Gläd er, ni rättfärdiga, i HERREN, prisa hans heliga namn." (Ps 97: 11-12 FB)

I fotnoten till vers 11 kan man i Folkbibeln läsa att den ordagranna översättningen för "strålar fram" skulle vara "är utsått".

Det betyder att den ursprungliga betydelsen är att "ljus är utsått för den rättfärdige."

Någon har gått i förväg och sått ut ljus och glädje där det är meningen att jag ska gå.
Förr brukade vi sjunga en kör med orden: "Ljus är min stig när jag vandrar med dig"

Det gäller bara att vi ser upp så att vi inte missar det ljus och den glädje som Herren har utsått på den väg vi ska vandra.

Saturday

Ge Herren ära - Ps 96

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 96

”Ge åt Herren ära och makt, ni folkens släkter, ge år Herren ära och makt. Ge år Herrens namn ära” (Ps 96:7-8 FB)

Hur kan vi ge ära åt Gud? Hur kan vi överhuvudtaget ge Gud något som han inte redan har? Han som är Herre över hela skapelsen, hur kan vi ge honom ära?

Människor har alltid velat ära Gud och ge honom ära. Man har till exempel byggt fantastiska kyrkobyggnader och monument åt Honom. Men hur kan vi verkligen ge Honom ära?

Psalmen föreslår några sätt:

-Kom till hans gårdar (vers 8). Det handlar om att samlas till gudstjänst. Det ärar Gud att du vill vara med då Guds folk samlas till gudstjänst. I Nya Testamentet kan vi läsa att vi inte ska överge vår församlingsgemenskap (Hebr 10:25)

-Tillbed Herren (vers 9). I Nya Testamentet kan vi läsa att Herren vill ha tillbedjare som tillber honom i ande och sanning (Joh 4:23)

-Säg bland folken ”Herren är konung!” (vers 10). Vi ärar Herren när vi vittnar och berättar för andra om hans storhet.

Finns jag med då Herrens folk samlas till gudstjänst? Finns jag med bland tillbedjarna? Delar jag med mig av mitt vittnesbörd om Herrens storhet?

-Ge Herren ära!

Thursday

Förhärdade hjärtan - Ps 95

150 psalmer ur Bibeln (Bild: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 95

"I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan" (Ps 95:7-8 FB)

För några år sedan åkte vi en biltur i USA. Vi kom till en park där man visade "förstenade träd". Det var träd som en gång hade varit levande och sedan under många år legat under speciella förhållanden så att trät hade förvandladts till sten.

Träden behövde inte anstränga sig för att bli förhärdade. Det gick av sig självt. Träden gjorde helt enkelt ingenting för att bli förhärdade. Dessa "förstenade träd" hade nu blivit utställningsförmål som man fick betala inträde för att titta på.

Det finns en risk att våra hjärtan också kan bli förstenade eller föhärdade. Hjärtan som en gång var levande förvandlas till förhärdade hjärtan.

Det sker då vi inte lyssnar på vad Herren säger till oss och lyder det. Först kanske vi får dåligt samvete för att vi inte gör det Herren ber oss om, men efter ett tag kan det bli en vana att inte lyssna och lyda Herren så att vi inte ens märker det. Det har blivit helt naturligt. Då har våra hjärtan blivit förstenade.

Vad säger Herren till mig i dag?
"I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan".

Wednesday

När jag vacklar - Ps 94

150 psalmer ur Bibeln (Bild: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 94

"När jag sade: ´Min fot vacklar´, då var din nåd mitt stöd, Herre" (Ps 94:18 FB)

Pslam 94 pendlar mellan rop på hjälp i förtvivlan till tacksamhet för Herrens ingripande.

Ibland förstår vi inte varför allt måste hända av motgångar som möter oss livet. Det kan kännas som om vi inte orkar längre och vi kanske utbrister tillsammans med psalmisten: "Hur länge" ska det hålla på (vers 3)? Varför griper inte Herren in?

Samtidigt som psalmisten upplever allt detta kan han ändå hålla fast vid löftet "Herren förskjuter inte sitt folk" (vers 14). Även om allt är mörkt runt omkring och livet vacklar så vet han ändå någonstans på djupet att Herren inte kommer att överge honom. Trots att han inte upplever någon ljusning i situationen just då.

Då psalmisten senare ser tillbaka på situationen och ser den med nya ögon kan han kosntatera att även då livet vacklade så fanns stödet i Herren nåd (vers 18).  Och den enda ljusstrimman i mörkret var Herrens tröst: "När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta då gladde din tröst min själ" (vers 19)

Tuesday

Varför vacklar inte världen? - Ps 93

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 93

"HERREN är nu konung! Han har klätt sig i höghet. HERREN har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte." (Ps 93:1 FB)

Vad är det som gör att världen finns till, står fast och inte vacklar? Psalm 93 svarar på den frågan: Herren är nu konung!

Psalmen är en lovsång om Herrens storhet. Om att han håller hela världen i sin hand.

Men psalmen talar också om tillförlitligheten i Guds ord:
"Dina vittnesbörd är sanna alltigenom, helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid"  (Ps 93:5 FB).

Tanken på att Herren sitter på tronen och uppehåller världen genom sitt ord återfinner vi även i Nya Testamentet:
"....han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden." (Hebr 1:2-3 Bibel 2000)

Monday

Det är gott att tacka Herren - Ps 92

150 psalmer ur Bibeln (Bild: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 92

"Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste" (Ps 92:2 FB)

Psalmförfattaren konstaterar att det är gott att tacka och lovsjunga Herren. Det är bra för oss och för vår hälsa, både den mentala och fysiska hälsan, att stanna upp och se upp till Herren i tacksamhet.

Det vi fokuserar på, våra tankar, gör avtryck i oss, både mentalt och fysiskt. Då vi fyller våra tankar med oro, bekymmer och klagan drar det oss nedåt. Men om vi byter fokus och ser upp till Herren för vem han är och vad han gör drar det oss uppåt.

Pslamen talar om ett liv i den livsdimensionen. På morgonen börjar vi med att förkunna hans lov och om natten hans trofasthet (vers 3).

Den livsinställningen håller oss levande och gör att: "ännu vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig" (vers 15-18).

Sunday

Buren av änglar - Ps 91

150 psalmer ur Bibeln (Bilden kommer från http://www.freefoto.com/)

Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 91

"Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig" (Ps 91:11 FB)

Psalm 91 uttrycker förtröstan och tillit till att Herren ska beskydda den som tar sin tillflykt till honom, till den som säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på." (vers 2)

Psalmförfattaren bortser inte från att problem och svårigheter kommer att komma: "Över lejon och huggormar skall du gå fram" (vers 13), men genom allt kommer Herrens änglar att "bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten." (vers 12).

Förtröstan bygger på en Gud som ser oss oss och hör oss och svarar på våra böner: "Han ropar till mig och jag skall svara honom" (vers 15)

Saturday

Använd dagarna väl - Ps 90

150 psalmer ur Bibeln (Bilden kommer från http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 90
"Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet." (Ps 90:12 Bibel 2000)

Vår tid på jorden är inte obegränsad. Det gäller att ta väl vara på tiden. Varje dag är en ny gåva, men den kommer inte tillbaka. Varje dag kan bara levas en enda gång.

Varje dag har sina speciella möjligheter som vi får förvalta. Hur använder vi de 24 timmar vi får under ett dygn? Hur investerar vi de 1.440 minuter vi får under ett dygn?
Slösar vi bort dem eller använder vi dem väl?

Psalmen säger att vi får visa hjärtan då vi förstår hur få våra dagar på jorden är.

Hur vill jag använda de minuter jag får idag?

Vår tid på jorden är inte obegränsad. Hjälp oss att investera i den tid som är obegränsad. Evighten.

Wednesday

Ett jublande folk - Ps 89

150 psalmer ur Bibeln (Bilden kommer från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 89

"Saligt är det folk som vet vad jubel är, Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar de. I ditt namn gläder de sig alltid, genom din rättfärdighet upphöjs de" (Ps 89:16-17 FB)

Psalm 89 uttrycker stor tacksamhet till Herren för vem han är och vad han gör: "I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar, jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte" (vers 2)

Psalmen beskriver också ett saligt folk och kriterierna på detta saliga folk:
 
1/ De vet vad jubel är. (vers 16)
Många människor har lärt sig att klaga, men det saliga folket vet vad det innebär att jubla.
 
2/De vandrar i Herrens ansiktes ljus. (vers 16)
De behöver inte vandra i mörkret för Herrens närvaro lyser upp vägen.

3/De gläder sig alltid i Herrens namn. (vers 17)
Herrens namn är alltid värt vår lovsång och vår glädje för han förändrar sig inte.

4/De har Herren som sin styrka och prydnad. (vers 18)
De är inte beroende av sin egen förträfflighet utan är ständigt beroende av Guds styrka.

Tuesday

Nere i hålan - Ps 88

150 psalmer ur Bibeln (Bilden kommer från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 88

"Men jag ropar till dig, Herre, om morgonen kommer min bön till dig." (Ps 88:14 FB)

Psalm 88 är ett rop om hjälp i mörkaste förtvivlan. Psalmisten ser inget ljus. Han känner sig som om han förpassats "ned i hålan".

I fotnoten till den bibelversen kan vi i Folkbibeln läsa om hålan: "Det hebreiska ordet används om hålrum i marken, som kunde användas som fängelsehålor eller som Silos" (jfr. 1 Mos 37:24 om Josef).

Ibland kan man känna sig "slagen till marken", men här når man inte ens upp till marknivån. Psalmen är skriven i djupaste förtvivlan. Det finns inget positivt i psalmen. Den enda räddningslinan som kan finnas är bönen, ropet, som sänds upp nedifrån hålan: "Men jag ropar till dig, Herre, om morgonen kommer min bön till dig."

Det enda hopp som finns är att Gud ser mig och hör mitt rop.

/PB

Friday

Källor - Ps 87

150 psalmer ur Bibeln (Bilden kommer från Freefoto.com)

Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 87

"Under sång och dans skall man säga:´Alla mina källor har jag i dig´." (Ps 87:7 FB)

Vilka källor har du? Varifrån kommer dina impulser? Vad är det som inspirerar dig? Vad möter andra människor då de möter dig?

Hämtar du din näring från bitterhetens källor? Eller misunnsamhetens källor? Eller misstänklighetens källor?

Vad är det som driver dig? Längtan efter framgång? Längtan att bli beundrad? Längtan att bli bekräftad?

Psalmisten uttrycker sin längtan att alla källor ska få komma från Herren. Att människor vi möter ska få uppleva en gudsnärhet då de möter oss, eftersom våra källor kommer från Herren.

Herre, låt mitt liv bli en lovsång till dig.

Thursday

Visa mig din väg - Ps 86

150 psalmer ur Bibeln  (Bilden kommer från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 86

"Visa mig, HERRE, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta i detta enda: Att jag fruktar ditt namn."  (Ps 86:11 FB)

Psalmen uttrycker en stor förtröstan till Herren i svåra tider. Herren som är stor i nåd till alla som ropar till honom (vers 5).

Pslamen innehåller också en bön om vägledning. En bön om att ta rätt beslut. Det kan finnas många vägar att välja mellan, men det finns en enda som är Herrens väg. Gud har förberett gärningar så att vi kan vandra i dem (Ef 2:10).

Det är viktigt att be den bönen inför de stora livsvalen. Men det är också viktigt att be bönen varje dag i de vardagliga valen: "Visa mig, Herre, din väg."