Nyhetsflödet

Thursday

Vad säger Herrens återlösta? - Ps 107

150 psalmer ur Bibeln (Foto: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm107

"Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta..." (Ps 107:1-2 FB)

Vad säger Herrens återlösta? Psalmisten svarar: De tackar Herren för hans godhet och nåd.

Pslamen berättar om olika situationer där människor varit i trångmål. Och gång på gång återkommer orden: "Men de ropade till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål"

Så får också vi göra. Vi får se tillbaka på vår historia. Vi får se de olika situationer där vi har varit i nöd och ropat till Herren. Vi får tacka för att han gav sitt liv för att göra det möjligt för oss att ta emot frälsningen.

Vi får tillsammans med kören av Herrens återlösta stämma in i lovsången om att Herren är god.

No comments:

Post a Comment