Nyhetsflödet

Wednesday

Tjäna Herren med glädje - Ps 100

150 psalmer ur Bibeln (Bild: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 100

"Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop" (Ps 100:2 FB)

Det är glädjefyllt att vara en kristen. Vissa perioder har man haft ett fromhetsideal där man ska gå i mörka kläder, och helst gå sakta och se allvarlig ut.

Psalm 100 uttrycker något helt annat. Den nästan hoppar av glädje. Tjänsten för Herren ska utföras i glädje, inte i tungsinthet. Om jag inte upplever glädje i min tjänst måste jag fråga Herren: "Vad gör jag för fel?"

Då Nya Testamentet undervisar om Andens frukt, utvecklingen av det kristna livet, så finns glädje med som ett av de nio kännetecknen på ett liv i Anden.

Så innan vi går ut i vår glädjefyllda tjänst för dagen låt oss börja med att hämta inspiration i Herrens närhet: "Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn!" (vers 4)

No comments:

Post a Comment