Nyhetsflödet

Friday

Källor - Ps 87

150 psalmer ur Bibeln (Bilden kommer från Freefoto.com)

Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 87

"Under sång och dans skall man säga:´Alla mina källor har jag i dig´." (Ps 87:7 FB)

Vilka källor har du? Varifrån kommer dina impulser? Vad är det som inspirerar dig? Vad möter andra människor då de möter dig?

Hämtar du din näring från bitterhetens källor? Eller misunnsamhetens källor? Eller misstänklighetens källor?

Vad är det som driver dig? Längtan efter framgång? Längtan att bli beundrad? Längtan att bli bekräftad?

Psalmisten uttrycker sin längtan att alla källor ska få komma från Herren. Att människor vi möter ska få uppleva en gudsnärhet då de möter oss, eftersom våra källor kommer från Herren.

Herre, låt mitt liv bli en lovsång till dig.

No comments:

Post a Comment