Nyhetsflödet

Tuesday

Bönesvar - Ps 99

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 99

"De ropade till Herren och han svarade dem" (Ps 99:6 FB)

Gud är inte bara en bönhörande Gud - han är en Gud som svarar. Efter det att palmisten skrev orden "och han svarade dem" har miljontals människor gjort samma upplevelse. Gud svarar på bön.

"I molnstoden talade han till dem" (vers 7)
"Herre, vår Gud, du svarade dem" (vers 8)

Gud kan svara på så många olika sätt:
-Genom ord från Bibeln, eller ord som talas rakt in i våra tankar.
-Genom bilder
-Genom andra människor
-Genom händelser
...och på många andra sätt.

Ibland kanske vi inte ens lägger märke till bönesvaren, eftersom vi glömt att vi bett om just det.
Skriv ned dina böneämnen så att du kan fylla i när Gud svarar på bön, även om du ibland får vänta på svaret.

Herren är en Gud som svarar på bön - i rätt tid.

No comments:

Post a Comment