Nyhetsflödet

Wednesday

Ett jublande folk - Ps 89

150 psalmer ur Bibeln (Bilden kommer från Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 89

"Saligt är det folk som vet vad jubel är, Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar de. I ditt namn gläder de sig alltid, genom din rättfärdighet upphöjs de" (Ps 89:16-17 FB)

Psalm 89 uttrycker stor tacksamhet till Herren för vem han är och vad han gör: "I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar, jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte" (vers 2)

Psalmen beskriver också ett saligt folk och kriterierna på detta saliga folk:
 
1/ De vet vad jubel är. (vers 16)
Många människor har lärt sig att klaga, men det saliga folket vet vad det innebär att jubla.
 
2/De vandrar i Herrens ansiktes ljus. (vers 16)
De behöver inte vandra i mörkret för Herrens närvaro lyser upp vägen.

3/De gläder sig alltid i Herrens namn. (vers 17)
Herrens namn är alltid värt vår lovsång och vår glädje för han förändrar sig inte.

4/De har Herren som sin styrka och prydnad. (vers 18)
De är inte beroende av sin egen förträfflighet utan är ständigt beroende av Guds styrka.

No comments:

Post a Comment