Nyhetsflödet

Monday

Det är gott att tacka Herren - Ps 92

150 psalmer ur Bibeln (Bild: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 92

"Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste" (Ps 92:2 FB)

Psalmförfattaren konstaterar att det är gott att tacka och lovsjunga Herren. Det är bra för oss och för vår hälsa, både den mentala och fysiska hälsan, att stanna upp och se upp till Herren i tacksamhet.

Det vi fokuserar på, våra tankar, gör avtryck i oss, både mentalt och fysiskt. Då vi fyller våra tankar med oro, bekymmer och klagan drar det oss nedåt. Men om vi byter fokus och ser upp till Herren för vem han är och vad han gör drar det oss uppåt.

Pslamen talar om ett liv i den livsdimensionen. På morgonen börjar vi med att förkunna hans lov och om natten hans trofasthet (vers 3).

Den livsinställningen håller oss levande och gör att: "ännu vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig" (vers 15-18).

No comments:

Post a Comment