Nyhetsflödet

Wednesday

När jag vacklar - Ps 94

150 psalmer ur Bibeln (Bild: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 94

"När jag sade: ´Min fot vacklar´, då var din nåd mitt stöd, Herre" (Ps 94:18 FB)

Pslam 94 pendlar mellan rop på hjälp i förtvivlan till tacksamhet för Herrens ingripande.

Ibland förstår vi inte varför allt måste hända av motgångar som möter oss livet. Det kan kännas som om vi inte orkar längre och vi kanske utbrister tillsammans med psalmisten: "Hur länge" ska det hålla på (vers 3)? Varför griper inte Herren in?

Samtidigt som psalmisten upplever allt detta kan han ändå hålla fast vid löftet "Herren förskjuter inte sitt folk" (vers 14). Även om allt är mörkt runt omkring och livet vacklar så vet han ändå någonstans på djupet att Herren inte kommer att överge honom. Trots att han inte upplever någon ljusning i situationen just då.

Då psalmisten senare ser tillbaka på situationen och ser den med nya ögon kan han kosntatera att även då livet vacklade så fanns stödet i Herren nåd (vers 18).  Och den enda ljusstrimman i mörkret var Herrens tröst: "När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta då gladde din tröst min själ" (vers 19)

No comments:

Post a Comment