Nyhetsflödet

Thursday

Otrogen mot Gud – Hos 1


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka, ty landet har bedrivit hor genom att överge Herren”  (Hos 1: 2 FB)
Hosea går till rätta med folket för att de har övergett Herren. Det framgår inte av kapitlet på vilket sätt de varit otrogna mot Gud. Förmodligen hade de inte slutat tro på Gud, utan snarare hade de tagit till sig andra avgudar vid sidan av Gud.
Vi kan på liknande sätt vara otrogna mot Gud, genom att ge tid och resurser som skulle tillhöra Gud till andra aktiviteter. Vi kan vara otrogna mot Gud genom att ”avguda” saker i stället för honom. Vi kan vara otrogna mot Gud genom att ta åt oss ära som skulle tillhöra Gud. Otrohet kan kanske till och med vara att vi inte tar tid till den dagliga stilla stunden med Herren.

Men om vi rannsakar oss inför Gud kommer han att peka på de saker i vårt liv där vi är otrogna mot Gud. Han kommer att peka på de saker i vårt liv som stjäl av det som skulle tillhöra Gud.
Då finns det alltid en ny början. Vi får överlåta oss på nytt till Herren och be Honom bevara oss från otroskap mot Honom igen.

Tuesday

"Gud har tänkt det till godo" - ! Mos 50

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv." (1 Mos 50:20 FB)

Efter Jakobs död blev Josefs bröder oroliga att Josef skulle hämnas deras tidigare försök att döda honom. Men Josef svarar att även om de tänkt ont mot honom har Gud använt det onda till något gott.

Vi kan också uppleva att människor tänker och handlar ont mot oss. De kanske inte har försökt döda oss men vi kan ibland uppleva att människor tänker ont, talar ont eller till och med handlar ont mot oss. Många gånger får vi inte ens chansen att försvara oss mot människors anklagelser eller förtal. Vårt enda hopp kan då vara att förtrösta  på att Gud kan använda det onda och vända det till något gott.

Vår kallelse är inte att försvara oss. Någon vis man lär ha sagt: "Då människor felaktigt anklagar dig skall du leva ditt liv på ett sätt att ingen tror dem"

Monday

Välsigna andra - 1 Mos 49

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Alla dessa är Israels stammar, tolv till antalet, och detta är vad deras far sade till dem när han välsignade dem. Åt var och en gav han sin särskilda välsignelse."  (1 Mos 49:28 FB)

Jakob samlar sina söner innan han ska dö. Åt var och en av sina tolv söner "gav han sin särskilda välsignelse".

Du kanske inte har tolv söner att välsigna. Men varje dag möter du olika människor. Blir människor välsignade av mötet med dig? Eller blir de ovälsignade? Eller blir de inte alls berörda av mötet med dig?

Vi är kallade att välsigna andra människor genom våra liv. Tänk om vår dag idag kunde summeras med orden "var och en blev välsignad av mötet."

Sunday

Tillbaka - 1 Mos 48

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gud skall vara med er och föra er tillbaka till era fäders land" (1 Mos 48:21 FB)

Israels historia kretsar kring ett land. Ett land som Gud lovat föra dem in i. De hade allt de behövde i Egypten. Materiellt välstånd, familjesammanhållning. Förutsättningarna för ett gott liv var där.

Men ändå...De var på fel plats! Och Israel säger till Josef att Gud ska föra dem tillbaka till landet.

Så kan det också vara i vår andliga vandring med Herren. Vi kan ha det bra på alla sätt. Förutsättningarna för ett gott liv kan finnas där. Men något kan fattas i vår tjänst eller i vår relation till Herren. Vår rätta plats är en djup-gemenskap med Honom. Han vill föra oss tillbaka till den plats vi kommer ifrån. Han vill föra oss tillbaka i den relation till Honom som Han vill att vi ska leva i och verka utifrån.

Det finns alltid en väg tillbaka och Gud vill visa oss den...

Saturday

Ett liv i tillbedjan - 1 Mos 47

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...och Israel tillbad böjd mot bäddens huvudgärd." (1 Mos 47:31 FB)

Jakob hade levt ett långt liv, 147 år (vers 28). Han hade upplevt dagar av glädje men även mött många motgångar i livet. Förlusten av sin älskade son Josef präglade mycket av hans liv. Mot slutet av sitt liv fick han dock tillbaka sin son och fick leva med alla sina söner och deras familjer.

En händelse som också präglade hans liv var mötet med Gud, då Gud gav honom ett nytt namn och en ny start. (1 Mos 32). Efter det mötet gjorde sig Jakob av med sina avgudar och byggde ett altare åt Gud (1 Mos 35). Den upplevelsen följde med honom och formade hand liv till ett liv i tillbedjan.

147 år gammal, stödd mot sin huvudgärd, ser vi Jakob i tillbedjan av Herren. Ett liv i tillbedjan. Många människor har även idag en upplevelse av Gud som har följt dem och format deras liv. Alltför ofta kan den upplevelsen falna och våra liv blir då bara en minnesstod över vad Gud en gång gjorde.

Gudsupplevelsen och gudsrelationen måste hållas levande i ett liv i ständig tillbedjan för att den inte bara ska bli ett minnesmärke över vad Gud en gång gjorde.

Uppbrott - 1 Mos 46

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Israel bröt upp med allt han ägde." (1 Mos 46:1 FB)

Patriarkberättelserna om Abraham, Isak och Jakob innehåller många uppbrott. Berättelsen om Abraham börjar med ett uppbrott som sedan följs av många uppbrott. Här är det Jakob som bryter upp för att återförenas med sin son Josef i Egypten.

Våra liv kan också innebära uppbrott. Det kan handla om att flytta till en annan plats, men det kan också vara ett andligt uppbrott. Det kan innebära att Gud leder oss in på en ny väg i vårt liv och i vår tjänst. Det är viktigt att vi inte slår ned "tältpluggarna" så hårt så att vi inte är beredda på uppbrott då Herren kallar.

Gud talade tydligt om för Jakob att nu var det dags för uppbrott (vers 2-4). Gud säger att Jakob inte behöver vara rädd för Herren kommer att vara med honom.

Det är viktigt även vi lever "lyssnande" så att vi hör då Herren talar till oss.

Friday

Det är Gud! - 1 Mos 45

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Gud sände mig hit före er, för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv, till en stor räddning. Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud." (1 Mos 45:7-8 FB)

Josefs bröder hade försökt döda honom. De hade sålt Josef som slav. Josef hade fått tillbringa många år i fängelse som ett resultat av brödernas illdåd mot honom.

Trots det anklagade inte Josef sina bröder. Han kunde se att Gud hade haft sin hand också genom allt det onda som drabbat honom. Genom allt detta hade Josef nått en position där han kunde rädda hela sin familj och släkt från döden. Josef kunde säga "det var inte ni, det var Gud".

Vi kan kanske säga detsamma då vi ser tillbaka på våra liv. Vi kan kanske se hur Guds hand har varit med och beskyddat eller väglett oss.

Men också i de saker vi tycker att vi gjort bra i Guds rike. Vi kan ha lätt att själva ta till oss äran för det som sker. Men vi borde också lära oss att säga "det var inte jag, det var Gud."

Wednesday

Lida i någon annans ställe - 1 Mos 44

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Låt därför din tjänare stanna kvar hos min herre som slav i pojkens ställe, men låt honom fara hem med sina bröder." (1 Mos 44:33 FB)

Josefs silverbägare hade hittats hos den yngste av Jakobs söner, Benjamin. Josefs dom var att Benjamin skulle stanna kvar i Egpten som slav, medan de andra bröderna kunde återvända hem till Jakob.

Då träder Juda fram och erbjuder sig att själv bli slav om Benjamin får resa hem. Det hade tydligen hänt något med Juda genom åren. Ett antal år tidigare hade han själv varit med om att sälja sin lillebror Josef som slav. Nu var han villig att ta någon annans straff på sig.

Juda är här en förebild på Jesus, som var villig att ge sitt liv för att jag skulle få leva.
Även om jag kanske inte bokstavligt talat kan ta någon annans straff på mig, är jag villig att ikläda mig någon annans lidande för att lätta hans bördor?

Tuesday

Guds hand bakom allt gott - 1 Mos 43

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hör på oss, herre! När vi var här nere förra gången för att köpa säd till mat och sedan kom till ett rastställe och öppnade våra säckar, hittade var och en av oss sina pengar till deras fulla vikt överst i sin säck. Vi har nu fört dem med oss tillbaka. Och vi har andra pengar med oss för att köpa säd till mat. Vi vet inte vem som lagt pengarna i våra säckar." Han svarade: "Oroa er inte, var inte rädda! Det är er Gud och er fars Gud som har låtit er hitta en skatt i era säckar. Jag har fått era pengar." (1 Mos 43:20-23 FB)

Josefs bröder var nu tillbaka till Egypten för att köpa säd. Förra gången de var där fann de, på vägen hem, alla pengar de hade betalat för säden i sin egen packning. Nu var de oroliga att de skull anklagas för att ha stulit pengarna.

Men svaret de fick var: "Oroa er inte, var inte rädda! Det är er Gud och er fars Gud som har låtit er hitta en skatt i era säckar." (vers 23)

Vi kan också ibland få uppleva att bli välsignade på ett helt oväntat sätt, eller att en dörr, en utväg, plötsligt öppnas som har varit stängd för oss. Då vi möter sådana oväntade välsignelser får vi bara rikta vårt tack till Gud och ta emot orden: "Oroa er inte, var inte rädda! Det är er Gud...."

Monday

"Varför är ni så rådlösa?" - 1 Mos 42

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten, sade han till sina söner: "Varför är ni så rådlösa?"  Och han fortsatte: "Jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köp säd åt oss, så att vi överlever och inte dör." (1 Mos 42:1-2 FB)

Det var en fråga om liv och död och alla bröderna var handlingsförlamade och visste ingen råd. Fadern såg situationen klart och sa till sina söner att åka iväg och lösa situationen.

Det berättas att William Booth efter en nattlig resa genom London frågade sin son Bramwell om han visste att det låg hemlösa berusade människor på Londons gator. Bramwell svarade att det visste han. William Booths ord till sonen var då "Gå ut och gör något åt det, då!"

Många kristna och kristna församlingar ser nöden omkring sig. Det är en fråga om liv och död. Kankse inte alltid fysiskt, men andligt. Människor omkring oss går förlorade samtidigt som de kristna är rådlösa och säger "vi kan väl inte göra så mycket åt allt lidande omkring oss".

Men om vi lyssnar noga till Guds röst kanske vi också kan höra "Gå och gör något åt det, då!" Och om vi lyssnar ändå noggrannare kan vi kanske till och med höra vad vi kan göra. Engagera oss i en aktivitet som hjälper andra människor, skänka pengar till dem som gör det eller gå i aktiv förbön för dem som står i frontlinjen.

Då vi frågar Gud sådana frågor får vi ofta ett tydligt svar...

Friday

Guds vägar - 1 Mos 41

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Farao sade vidare till Josef: "Se, jag sätter dig över hela Egyptens land."  Och farao tog ringen från sin hand och satte den på Josefs hand, och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld kring hans hals." (1 Mos 41:41-42 FB)

Efter år i fängelset kallar på farao Josef för att få hjälp att tyda en dröm. Det hela leder till att Josef blir upphöjd och får befälet över hela Egypten.

Hela historien är ett vittnesbörd om att det Gud sagt kommer att ske hur mycket människor än försöker styra utvecklingen i en annan riktning.

Gud hade lovat Abraham en rik avkomma. Och många år innan en kraftig hungersnöd inträder som hotar Abrahams och Isaks avkomma. låter Gud Josef på underliga vägar komma till makten i Egypten där han samlar ladorna fulla, vilket senare räddar släktens liv och fortlevnad.

Herrens vägar kan ibland se underliga ut, men det Gud har sagt ska gälla!

Thursday

Men Herren hade inte glömt - 1 Mos 40

Kommentar till den dagliga biblläsningen
"Men överhovmästaren kom inte ihåg Josef utan glömde honom" (1 Mos 40:23 FB)

Josef var en drömmare. Han drömde om ett liv i framgång. Men det såg inte alltid så bra ut. Hans bröder var avundsjuka på honom och kastade honom i en torr brunn för att dö. Josef måste känt sig ensam och övergiven i brunnen. Sedan kom bröderna på att de kunde tjäna pengar på Josef, så de sålde honom som slav till handelsresande som råkade passera brunnen.

Josef var inte gammal då han fick följa med de handelsresande till Egypten där Josef blev såld vidare till Farao. Ensam, övergiven och bortglömd.

Senare blev han oskyldigt anklagad och kastad i fängelse. Oskyldig, ensam, övergiven och bortglömd.
I fängelset uttydde Josef en dröm som en medfånge hade haft. Medfången var högt uppsatt hos Farao. Uttydningen var att medfången skulle bli fri om tre dagar och få tillbaka sin höga ställning hos Farao. Det skedde och innan medfången lämnade fängelset bad Josef honom att lägg ett gott ord för Josef hos Farao (vers 14). Men då medfången kom tillbaka till Farao glömde han bort Josef. Josef var ensam, övergiven och bortglömd i fängelset.

MEN GUD HADE INTE GLÖMT!

Kanske har också du känt dig ensam, övergiven och bortglömd. Då ska du veta att det finns en som ser dig och han har inte glömt bort dig.

En ledare med integritet - 1 Mos 39

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herren var med Josef och allt lyckades väl för honom. Han var i sin egyptiske herres hus, och hans herre såg att Herren var med honom, ty allt som han gjorde lyckades väl." (1 Mos 39:2-3 FB)

Josef hade mognat till ledare. Han blev snabbt satt till ledare för allt i Faraos hus. Senare, då han blev kastad i fängelse, fick han snart ansvar för det mesta i fängelset.

Orsaken att han blev kastad i fängelse var att han inte var villig att kompromissa med sin övertygelse om vad som var rätt. (vers 10).

Många människor har fått betala ett högt pris för att inte kompromissa med sanningen. Josef blev kastad i fängelse. Många har blivit oskyldigt anklagade för att de inte ville kompromissa med sanningen. Men det kommer till slut att löna sig att göra det som är rätt. Josef fick erfara det, och många med honom.

Sunday

Gud håller vad han lovat - 1 Mos 38

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Juda kände igen dem och sade: "Hon har rätten på sin sida, inte jag, eftersom jag inte har gett henne åt min son Sela." (1 Mos 38:26 FB)

I kapitel 38 ser vi i berättelsen om Juda och Tamar hur Guds löfte till Abraham om en rik avkomma inte ändras även om människor gör allt vad de kan för att förhindra det.

-Juda hade tre söner. Han gav Tamar till hustru till den äldste sonen.
-Äldste sonen dog på grund av sitt orättfärdiga liv.
-Judas plikt var då att ge Tamar till den näst äldste sonen, Onan, så att han kunde skaffa avkomma åt sin storebror.
-Onan unnade inte sin storebror den avkomman, så han "lät säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru" (vers 9) (Från detta härstammar ordet onani)
-Onans orättfärdiga liv ledde även honom till döden.
-Judas plikt var då att ge Tamar till den yngste sonen, men det ville han inte göra.
-Tamar lurar då sin svärfar att ligga med henne (i tron att han var hos en sköka) så att Tamar till slut blev havande och födde tvillingar.

Summan av historien är att en av Tamars tvillingar blev stamfar till David och Jesus. Berättelsen visar att hur än människor lurar och bedrar varandra och hur mycket människor än gör det motsatta av Guds vilja så kommer ändå det Gud har sagt och lovat att fullbordas.

Friday

Han kom till sitt eget... - 1 Mos 37

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De sade till varandra. "Där kommer drömmaren. Kom nu, så dödar vi honom och kastar honom i en brunn! Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar." (1 Mos 37:19-20 FB)

Här möter vi berättelsen om hur Josef blir bemött då han kommer till sina bröder för att se att allt är väl med dem. Jag kan tydligt se parallellerna i det Nya Testamentet:
-Fadern sänder sonen till sina egna (vers 13)
-Hans egna tar inte emot honom utan lägger upp planer på att döda honom (vers 20)
-De säljer honom för några silvermynt (vers 28)

Jesus blev sänd till jorden av Fadern: "Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom." (Joh1:11 FB)

Hur tar vi emot Jesus i våra liv idag? Vad kommer det att stå skrivet om oss? Jag ber att det kommer att stå: "Han kom till sitt eget, och hans egna tog emot honom"

Thursday

Min fortsatta historia - 1 Mos 36

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta är Esaus fortsatta historia. Esau är densamme som Edom." (1 Mos 36:1 FB)

Kapitel 36 börjar med att tala om vad kapitlet ska handla om. Det handlar om Esaus fortsatta historia, vilka barn han fick, var han bosatte sig och så vidare. Esaus fortsatta historia är resultatet av många olika val som Esau tog i livet.

Hur ser min fortsatta historia ut från och med idag och framåt? Om den historien någonsin skulle skrivas ned, vad skulle det stå? Min fortsatta historia avgörs av de olika val jag tar framöver. Kommer det att skrivas i min fortsatta historia om olika människor som jag berört på olika sätt? Kommer några "andliga barn" att födas genom min fortsatta historia?

-Gud hjälp mig att ta de beslut som kan skriva min fortsatta historia som su vill.

Res ett altare - 1 Mos 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gud sade till Jakob: "Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig, när du flydde för din bror Esau." (1 Mos 35:1 FB)

Jafob fick uppmaningen att bygga ett altare. Altaret kunde sedan tjäna som ett minnesmärke över en speciell situation. Vi kan ha så lätt att glömma hur Gud på olika sätt griper in i vårt liv. För Jakob skulle detta minnesmärke påminna honom om ett tillfälle då Gud uppenbarade sig för honom.

Vi kanske inte bygger altare av sten där vi går fram, men vi bär med oss, inne i oss, minnen av gudsmöten. Tllfällen då Gud på ett speciellt sätt uppenbarade sig för oss.

Vi behöver gång på gång komma tillbaka till dessa altaren så vi inte glömmer bort vilka vi är och vad vårt upppdrag är här på jorden.

Det kan vara stunden då vi blev frälsta. En kallelseupplevelse. Ett dop i den helige Ande. Ett helande. Ett speciell gudsmöte...

Tuesday

"Säg mig vem du omgås med..." - 1 Mos 34

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Dina, den dotter som Lea hade fött åt Jakob, gick ut för att träffa flickorna i landet" (1 Mos 34:1 FB)

I kapitel 34 möter vi berättelsen om Dina som blir våldtagen. Det leder till slut till en masslakt av människor. Det är en kedja av händelser som till slut urartar.

Det hela börjar med att Dina går utanför gränserna och umgås med andra människor än dem hon skulle umgås med. Hur många föräldrar har inte varnat sina barn för att umgås i vissa kretsar?

Det finns ett gammalt ordspråk som säger "Säg mig vem du umgås med, så ska jag säga dig vem du är". Vi formas och blir en del av den miljö där vi har vårt umgänge.

Det gäller naturligtvis inte bara barn. Vi formas alla av det sällskap vi är en del av.

Men vi själva är en del av miljön för andra människor. I familjen, i församlingen, i närmiljön.
-Är mitt bidrag till miljön något som bygger upp eller är mitt bidrag något som bryter ned?

Sunday

Lyft blicken - 1 M0s 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jakob lyfte blicken" (1 Mos 33:1 FB)

Kapitlet handlar om då Jakob möter sin bror Esau efter många år och bröderna försonas med varandra. Men kapitlet börjar merd orden "Jakob lyfte blicken". Det står inte vad han tittat på tidigare, men det är helt klart att då han lyfte blicken fick han se något han inte sett tidigare.

Vi kan ha lätt att fastna i olika slag av problem och prövningar. Och då vi ältar dessa problem kan de växa sig större och större och bli övermäktiga. Men då vi lyfter blicken....

Att lyfta blicken kan vara
-att förundras över Guds storhet
-att se tillbka hur Gud välsignat och löst problem tidigare
-att se problemen i ett större sammanhang som kan hjälpa oss inte fastna i min tankebanor

Då vi lyfter blicken kan vi befrias från det tankemöster som fångat oss...

Saturday

Vad är ditt namn? -1 Mos 32

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob". Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel,* ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat."(1 Mos 32:27-28 FB)

På den tiden och på det språket betydde namnet Jakob "den som bedrar". Och Jakobs liv hade verkligen blivit så. Han fick fly från sin bror Esau. Strax därefter fick han fly från sin morbror Laban. Men den han egentligen ville fly från var sig själv.

Har du upplevt att du inte längre vill vara dig själv? Det gjorde Jakob, men han kunde inte ändra på sig. Inte förrän han i mötet med Herren Gud får höra orden "Du skall inte längre heta..."
Där fick Jakob lägga ifrån sig sin gamla identitet och ikläda sig ett nytt namn.

Det är det Nya Testamentet handlar om. Jesus möter människor med brustna identiteter. I mötet med Gud blir de upprättade och får en ny identitet.

Vad är det namn Gud vill sätta på dig? Fråga honom och kom sedan idåg det namn han satt på dig.

På flykt från sig själv - 1 Mos 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Jakob smög sig i väg från arameen Laban utan att låta honom märka att han tänkte fly. Han bröt upp och flydde med allt han hade och gick över floden och ställde sin färd mot Gileads berg." (1 Mos 31:20-21 FB).

Jakob flyr från Laban. bara några kapitel tidigare hade han flytt till Laban (1 Mos 27:43). Det började bli en livsmönster för Jakob att leva så att han behövde fly undan vad han ställt till med. Kanske var problemet Jakob själv.  Och om det var Jakob själv som var problemet fick han uppleva att man inte kan fly bort från sig själv, oavsett hur fort man springer.

Först i nästa kapitel hade Jakob ett genomgripande möte med Gud och fick sitt liv förvandlat. Då kunde han sluta fly.

Vi kan kanske också ibland uppleva att vi skulle vilja fly bort från oss själva. Att vi är trötta på att vara oss själva och vilja börja om på nytt. I mötet med Herren kan det ske. Han möter oss där vi är. Och då vi kapitulerar och lägger våra liv i Guds händer förvandlar han oss (även om vi tycker att det går långsamt ibland) till den person han har avsett att vi ska vara.

Friday

Visionera - 1 Mos 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sedan lade han käpparna som han skalat i rännorna eller vattenhoarna, så att djuren hade dem framför sig när hjordarna kom för att dricka. De brukade para sig när de kom för att dricka. När djuren parade sig vid käpparna blev djurens avkomma strimmig, spräcklig och brokig."  (1 Mos 30:38-39 FB)

I 1 Mos 30 möter vi den något underliga berättelsen om hur Jakobs hjord växte sig stor. Jakob hade ingått ett avtal med Laban att alla djur som var spräckliga eller strimmiga skulle tillhöra Jakob. Jakob gjorde så att djuren hade de språckliga pinnarna framför sig då de parade sig. Resultatet blev spräckliga och strimmiga djur.

Det är viktigt för våra liv vad vi ser framför oss. Ser vi bara bekymmer, tillbakagång och elände är det stor risk att det blir så.

Men om vi låter Herren fylla våra tankar med det han tänker om en framtid och ett hopp så finns det stora möjligheter att det vi ser framför oss är det som kommer att ske.

Herre, fyll mina tankar med visioner från dig och hjälp mig att hålla visionen levande så att den blir riktningsgivande för mina tankar, mna ord och mina handlingar.