Nyhetsflödet

Saturday

Vad är ditt namn? -1 Mos 32

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob". Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel,* ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat."(1 Mos 32:27-28 FB)

På den tiden och på det språket betydde namnet Jakob "den som bedrar". Och Jakobs liv hade verkligen blivit så. Han fick fly från sin bror Esau. Strax därefter fick han fly från sin morbror Laban. Men den han egentligen ville fly från var sig själv.

Har du upplevt att du inte längre vill vara dig själv? Det gjorde Jakob, men han kunde inte ändra på sig. Inte förrän han i mötet med Herren Gud får höra orden "Du skall inte längre heta..."
Där fick Jakob lägga ifrån sig sin gamla identitet och ikläda sig ett nytt namn.

Det är det Nya Testamentet handlar om. Jesus möter människor med brustna identiteter. I mötet med Gud blir de upprättade och får en ny identitet.

Vad är det namn Gud vill sätta på dig? Fråga honom och kom sedan idåg det namn han satt på dig.

No comments:

Post a Comment