Nyhetsflödet

Sunday

Tillbaka - 1 Mos 48

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gud skall vara med er och föra er tillbaka till era fäders land" (1 Mos 48:21 FB)

Israels historia kretsar kring ett land. Ett land som Gud lovat föra dem in i. De hade allt de behövde i Egypten. Materiellt välstånd, familjesammanhållning. Förutsättningarna för ett gott liv var där.

Men ändå...De var på fel plats! Och Israel säger till Josef att Gud ska föra dem tillbaka till landet.

Så kan det också vara i vår andliga vandring med Herren. Vi kan ha det bra på alla sätt. Förutsättningarna för ett gott liv kan finnas där. Men något kan fattas i vår tjänst eller i vår relation till Herren. Vår rätta plats är en djup-gemenskap med Honom. Han vill föra oss tillbaka till den plats vi kommer ifrån. Han vill föra oss tillbaka i den relation till Honom som Han vill att vi ska leva i och verka utifrån.

Det finns alltid en väg tillbaka och Gud vill visa oss den...

No comments:

Post a Comment