Nyhetsflödet

Tuesday

"Gud har tänkt det till godo" - ! Mos 50

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv." (1 Mos 50:20 FB)

Efter Jakobs död blev Josefs bröder oroliga att Josef skulle hämnas deras tidigare försök att döda honom. Men Josef svarar att även om de tänkt ont mot honom har Gud använt det onda till något gott.

Vi kan också uppleva att människor tänker och handlar ont mot oss. De kanske inte har försökt döda oss men vi kan ibland uppleva att människor tänker ont, talar ont eller till och med handlar ont mot oss. Många gånger får vi inte ens chansen att försvara oss mot människors anklagelser eller förtal. Vårt enda hopp kan då vara att förtrösta  på att Gud kan använda det onda och vända det till något gott.

Vår kallelse är inte att försvara oss. Någon vis man lär ha sagt: "Då människor felaktigt anklagar dig skall du leva ditt liv på ett sätt att ingen tror dem"

No comments:

Post a Comment