Nyhetsflödet

Friday

Det är Gud! - 1 Mos 45

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men Gud sände mig hit före er, för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv, till en stor räddning. Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud." (1 Mos 45:7-8 FB)

Josefs bröder hade försökt döda honom. De hade sålt Josef som slav. Josef hade fått tillbringa många år i fängelse som ett resultat av brödernas illdåd mot honom.

Trots det anklagade inte Josef sina bröder. Han kunde se att Gud hade haft sin hand också genom allt det onda som drabbat honom. Genom allt detta hade Josef nått en position där han kunde rädda hela sin familj och släkt från döden. Josef kunde säga "det var inte ni, det var Gud".

Vi kan kanske säga detsamma då vi ser tillbaka på våra liv. Vi kan kanske se hur Guds hand har varit med och beskyddat eller väglett oss.

Men också i de saker vi tycker att vi gjort bra i Guds rike. Vi kan ha lätt att själva ta till oss äran för det som sker. Men vi borde också lära oss att säga "det var inte jag, det var Gud."

No comments:

Post a Comment