Nyhetsflödet

Friday

Han kom till sitt eget... - 1 Mos 37

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De sade till varandra. "Där kommer drömmaren. Kom nu, så dödar vi honom och kastar honom i en brunn! Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar." (1 Mos 37:19-20 FB)

Här möter vi berättelsen om hur Josef blir bemött då han kommer till sina bröder för att se att allt är väl med dem. Jag kan tydligt se parallellerna i det Nya Testamentet:
-Fadern sänder sonen till sina egna (vers 13)
-Hans egna tar inte emot honom utan lägger upp planer på att döda honom (vers 20)
-De säljer honom för några silvermynt (vers 28)

Jesus blev sänd till jorden av Fadern: "Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom." (Joh1:11 FB)

Hur tar vi emot Jesus i våra liv idag? Vad kommer det att stå skrivet om oss? Jag ber att det kommer att stå: "Han kom till sitt eget, och hans egna tog emot honom"

No comments:

Post a Comment