Nyhetsflödet

Thursday

Res ett altare - 1 Mos 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Gud sade till Jakob: "Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig, när du flydde för din bror Esau." (1 Mos 35:1 FB)

Jafob fick uppmaningen att bygga ett altare. Altaret kunde sedan tjäna som ett minnesmärke över en speciell situation. Vi kan ha så lätt att glömma hur Gud på olika sätt griper in i vårt liv. För Jakob skulle detta minnesmärke påminna honom om ett tillfälle då Gud uppenbarade sig för honom.

Vi kanske inte bygger altare av sten där vi går fram, men vi bär med oss, inne i oss, minnen av gudsmöten. Tllfällen då Gud på ett speciellt sätt uppenbarade sig för oss.

Vi behöver gång på gång komma tillbaka till dessa altaren så vi inte glömmer bort vilka vi är och vad vårt upppdrag är här på jorden.

Det kan vara stunden då vi blev frälsta. En kallelseupplevelse. Ett dop i den helige Ande. Ett helande. Ett speciell gudsmöte...

No comments:

Post a Comment