Nyhetsflödet

Tuesday

Guds hand bakom allt gott - 1 Mos 43

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hör på oss, herre! När vi var här nere förra gången för att köpa säd till mat och sedan kom till ett rastställe och öppnade våra säckar, hittade var och en av oss sina pengar till deras fulla vikt överst i sin säck. Vi har nu fört dem med oss tillbaka. Och vi har andra pengar med oss för att köpa säd till mat. Vi vet inte vem som lagt pengarna i våra säckar." Han svarade: "Oroa er inte, var inte rädda! Det är er Gud och er fars Gud som har låtit er hitta en skatt i era säckar. Jag har fått era pengar." (1 Mos 43:20-23 FB)

Josefs bröder var nu tillbaka till Egypten för att köpa säd. Förra gången de var där fann de, på vägen hem, alla pengar de hade betalat för säden i sin egen packning. Nu var de oroliga att de skull anklagas för att ha stulit pengarna.

Men svaret de fick var: "Oroa er inte, var inte rädda! Det är er Gud och er fars Gud som har låtit er hitta en skatt i era säckar." (vers 23)

Vi kan också ibland få uppleva att bli välsignade på ett helt oväntat sätt, eller att en dörr, en utväg, plötsligt öppnas som har varit stängd för oss. Då vi möter sådana oväntade välsignelser får vi bara rikta vårt tack till Gud och ta emot orden: "Oroa er inte, var inte rädda! Det är er Gud...."

No comments:

Post a Comment