Nyhetsflödet

Saturday

Ett liv i tillbedjan - 1 Mos 47

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...och Israel tillbad böjd mot bäddens huvudgärd." (1 Mos 47:31 FB)

Jakob hade levt ett långt liv, 147 år (vers 28). Han hade upplevt dagar av glädje men även mött många motgångar i livet. Förlusten av sin älskade son Josef präglade mycket av hans liv. Mot slutet av sitt liv fick han dock tillbaka sin son och fick leva med alla sina söner och deras familjer.

En händelse som också präglade hans liv var mötet med Gud, då Gud gav honom ett nytt namn och en ny start. (1 Mos 32). Efter det mötet gjorde sig Jakob av med sina avgudar och byggde ett altare åt Gud (1 Mos 35). Den upplevelsen följde med honom och formade hand liv till ett liv i tillbedjan.

147 år gammal, stödd mot sin huvudgärd, ser vi Jakob i tillbedjan av Herren. Ett liv i tillbedjan. Många människor har även idag en upplevelse av Gud som har följt dem och format deras liv. Alltför ofta kan den upplevelsen falna och våra liv blir då bara en minnesstod över vad Gud en gång gjorde.

Gudsupplevelsen och gudsrelationen måste hållas levande i ett liv i ständig tillbedjan för att den inte bara ska bli ett minnesmärke över vad Gud en gång gjorde.

No comments:

Post a Comment