Nyhetsflödet

Wednesday

Passionerad förbön - 5 Mos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och jag föll ner inför HERRENS ansikte, och låg så liksom förra gången, i fyrtio dagar och fyrtio nätter utan att äta eller dricka, för all den synds skull som ni hade begått genom att göra det som var ont i HERRENS ögon så att han blev vred. Ty jag fruktade för den vrede och förbittring mot er som HERREN blivit uppfylld av, så att han ville förgöra er. Men HERREN lyssnade till mig även den gången." (5 Mos 9:18 FB)

Folket hade avfallit från Gud och gjutit sig en guldkalv att dyrka i stället. Men trots att Mose hatade vad folket hade gjort, var han ändå beredd att gå in i en passionerad förbön för folket under fyrtio dagar och fyrtio nätter (vers 25).

Vi lever också bland ett folk som avfallit från Herren och tillber andra gudar. Hur hanterar vi det? Ställer vi oss vid sidan och ser fördömande på hur folket beter sig medan de är på väg till fördärvet?

Eller gör vi som Moses? Går vi in i en passionerad förbön för vårt land, vårt folk, vår stad och våra grannar?

Jag tror att det behövs en hel del passionerad förbön för att människor ska bli räddade i vårt land idag.

Monday

Manna - 5 Mos 8

Kommentar till dagliga bibelläsningen
"...han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från HERRENS mun."  (5 Mos 8:3 FB)

Herren gav folket manna under ökenvandringen. En portion för varje dag för att folket skulle kunna överleva.

Men vi lever inte bara av mat, säger bibelordet. Vi lever att allt som utgår från Herrens mun. Vi lever av orden som Gud uttalar. En portion för varje dag för att vi ska överleva som kristna.

Även om det var Gud som försåg folket med manna, fick folket själva gå ut och hitta det och samla in det. På samma sätt är det med vår bibelläsning. Vi får gå till ordet i vår dagliga bibelläsningen och ta emot vårt dagliga manna. Ett ord att gå vidare med under dagen och meditera över. Ett ord att överleva av. Ja, ett ord att leva av. Det kan vara en uppmaning, en vägledning, en uppmuntran eller något annat som går ut från Herrens mun personligen till dig.

Giv oss idag vårt dagliga bröd...

Saturday

Välsignelser - 5 Mos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om ni nu hör....och håller fast vid dem....han skall älska dig och välsigna dig..." (5 Mos 7:12-13 FB)

I Bibeln möter vi båda villkorliga och ovillkorliga profetior. De ovillkorliga profetiorna talar om vad som kommer att hända i framtiden. De villkorliga är beroende på hur vi gensvarar till Guds erbjudande. De är ofta formulerade så här "Om ni... skall Herren...".

Här möter vi en villkorlig profetia. Herren säger till sitt folk vad som kommer att hända om de hör Herrens ord och följer vad Herren har sagt. Då kommer Herren att välsigna den som följer hans ord, välsigna hans livsfrukt, välsigna hans ägodelar.

Det finns ett samband mellan vår lydnad till Herren och välsignelsen över vårt liv. Välsignelsen kanske inte alltid ser ut som vi tror att den ska se ut, men löftet gäller! Det lönar sig alltid att följa Herren!

Wednesday

Glöm inte bort - 5 Mos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft" (5 Mos 6:5 FB)

Vi har så lätt för att glömma. Också viktiga saker. Och här möter oss den allra viktigaste saken: vår relation till Gud.

Gud vet att vi så lätt glömmer det viktiga och ger oss här tips på hur vi ska komma ihåg det viktigaste:
-lägg orden på hjärtat (vers 6)
-inskärp orden hos dina barn (vers7)
-tala alltid om detta; när du sitter, när du går, när du lägger dig, när du stiger upp (vers 7)
-bind orden om din hand och om din panna (vers 8)
-skriv orden på dörrposterna och på dina portar (vers 9)

Och då Herren har hjälpt dig genom alla dina trångmål ska du inte glömma bort hur det var och vem som har hjälpt dig (vers 12).

Vilka av dessa råd följer du för att du inte ska glömma bort det viktigaste?

Tuesday

Mellan Gud och människa - 5 Mos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag stod då mellan Herren och er för att förkunna Herrens ord för er"  (5 Mos 5:5 FB)

Moses uppgift var verkligen att stå mellan Herren och människorna. Han fick förmedla till folket vad Herren talade och inför Herren bad Moses för folket.

Den kristnes uppgift är densamma idag. Vi får ständigt be för människorna runt omkring oss, för vår stad, för vårt land och för vår värld.

Men vi är också Guds förbindelselänk till folket. Hur ska de kunna höra Guds ord om vi inte förmedlar den till människorna? Hur ska de kunna förstå Guds kärlek och trofasthet om vi inte demonstrerar det i våra liv?

Det är ett stort ansvar att vara kristen. Om vi inte står mellan Gud och människan kanske Gud aldrig når fram till den människan.

Thursday

Var är ditt hjärta? - 5 Mos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men om ni där söker HERREN, din Gud, skall du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ"  (5 Mos 4:29 FB)

I detta kapitel varnar Moses folket för avgudadyrkan. De är på väg in i det utlovade landet och där kommer de att möta nya kulturer som tillber främmande gudar. Han varnar för avgudabilder av människor eller djur (v.16-18), och att tillbe himlakropparna (v. 19).

Att leva omgiven av en kultur som inte tillber Herren kan vara svårt. Det är lätt att vi blir indragna i avgudadyrkan av vår tids avgudar, och av allt som vill stjäla den plats som Herren ska ha i våra liv. Det är lätt att vi slutar att vara helhjärtade och låter vår kristna tro bara vara en del av alla de ting som vi ger vårt hjärta åt.

I detta sammanhang möts vi av uppmaningen i dagens bibelord om att söka Herren av hela vårt hjärta och av hela vår själ. Var är mitt hjärta idag?

Tuesday

Var inte rädd - 5 Mos 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Var inte rädda för dem, ty Herren, er Gud, skall själv strida för er" (5 Mos 3:22 FB)

Israels barn var på väg in i det utlovade landet. Överallt var de omgivna av fiender.

Så kan det också vara att leva som kristen idag. Vi kan uppleva oss som främlingar i vårt eget land. Vi kan uppleva att vi är omgivna av en kultur som är fientlig till evangeliet och talet om Jesus. I vissa delar av världen kan det vara ett reellt dödshot över varje kristen. I vår del av världen är främlingskapet inte en fråga om liv och död, men snarare att vara omgiven av en kristendomsfientlig kultur.

I det sammanhanget kan det vara viktigt att ta till sig löftet i dagens bibelord. Var inte rädd! Herren ska strida för dig!

Länge nog... - 5 Mos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade Herren till mig: Länge nog har ni gått runt om denna bergsbygd..."  (5 Mos 2:3 FB)

Kapitlet ser tillbaka till åren i öknen. Uppmaningen Herren ger till folket är att nu får det räcka med att vandra runt bergsbygden. Nu var det dags att gå vidare.

Samma uppmaning kan kanske riktas till oss idag. Församlingar har lätt att stagnera och bara fortsätta med den verksamhet som man har vant sig vid. På samma sätt kan det vara med det personliga kristenlivet. Det har också lätt att stagnera till vissa traditioner och mönster.

Men då säger Herren: "Länge nog har ni gått runt..."
Nu är det dags att gå vidare. Guds rike är inte statiskt. Det är dynamiskt. Det drivs genom inspiration av den Helige Ande. Låt den Helige Ande inspirera oss att dra vidare. Att ta nya steg i tron. Att våga låta oss ledas av den Helige Andes inspiration.

Thursday

Intag landet - 5 Mos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, HERREN, din Gud, har lagt landet framför dig. Drag dit upp och intag det, så som HERREN, dina fäders Gud, har befallt dig. Var inte rädd och var inte förfärad." (5 Mos 1:21 FB)

Intag landet! Det var den uppmaningen som Israels folk fick då de stod vid gränsen till det utlovade landet (vers 8+21).

Gud hade gett folket landet, men folket måste själv inta det. Utanför köksfönstret i den lägenhet vi bor hänger en stor flagga med texten "Lettland för Kristus". Liknande flaggor har Frälsningsarmén över hela världen med namnet på landet, staden eller stadsdelen. På den kår jag växte upp var texten på flaggan "Kungsholmen för Kristus".

En sådan uppmaning och en sådan text indikerar att det finns ett område som ska intas. Ett område som är moget för skörd.

Hur lyder uppmaningen i ditt liv? Uppmaningen i din personliga tjänst kanske inte handlar om att inta ett helt land. Eller också gör det det.

Men det finns ett fält som är moget för skörd i din omgivning. Det kan vara en enda annan människa som bara väntar att någon ska hjälpa honom eller henne att ta steget in i det nya livet.

-Gud hade gett folket landet, men folket måste själv inta det.
-Gud kan ha förberett en människa att ta emot frälsningen, men du måste själv gå och ta in skörden.

Wednesday

Ordspråksboken

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen från Ordspråksboken

Öppna din mun för den värnlöse - Ords 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt,
skaffa den betryckte och fattige rätt
."  (Ords 31:8-9 FB)

Socialt hjälparbete måste bedrivas på två plan. Vi måste naturligtvis ge akut hjälp till den hemlöse och till den som inte har mat eller kläder. Men målet är inte att vi ska behöva föda dem dagligen hela livet. Målet är att förändra verkligheten så att det inte längre ska finnas hemlösa eller människor utan mat eller kläder.

Vi behöver profetröster som öppnar sin mun och talar ut om orättvisorna i samhället. Vi måste tala för den stumme, den som inte har en egen röst i samhället. Vi måste stå upp för det som är rättfärdigt och se till att de betryckta och de fattiga får ut sina rättigheter (vers 9).

Du kanske inte tycker att din röst har så stor genomslagskraft i samhället. Du kanske inte tycker att det finns någon som lyssnar till dig. Men idag finns det nya möjligheter.  I dagspressen kan du kommentera artiklar över internet, så att alla som till exempel läser Dagens Nyheter också har möjlighet att läsa vad du anser om saken. Du kan göra din röst hörd i en blogg eller du kan twittra. Du har fått nya oanade möjligheter att göra din röst hörd och tala för den som ingen röst har.

Fråga Gud på vilket sätt du ska göra din röst hörd.


Tuesday

Bortförklaringar - Ords 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sådant är äktenskapsbryterskans sätt: Hon äter och torkar sig om munnen och säger: "Jag har inte gjort något orätt."  (Ords 30:20 FB)

Ingen vill ta på sig skulden. Det är lätt att säga som äktenskapsbryterskan: "Jag har inte gjort något orätt". I våra dagar finns det en tendens att sudda ut begreppen rätt och fel. Många vill inte acceptera att det finns något som är rätt eller fel. Samhällsklimatet har blivit mer och mer relativistiskt.

Om rätt eller fel suddas ut blir ju äktenskapsbryterskan ord sanna. Det är omöjligt att göra orätt om det inte längre finns något som är rätt eller orätt. Vi behöver då inte ta på oss ansvaret för våra fel. Vi behöver ingen förlåtelse eftersom vi inte gjort något orätt.

Guds verklighet ser annorlunda ut. Guds ord är en vägvisare om rätt och fel och Guds ord är rent från slagg (vers 5). Om vi förändrar eller lägger till något i Guds ord är vi lögnare (vers 6).

Gud har en annan lösning på rätt och fel. Vi behöver inte ständigt bortförklara våra fel för att dämpa vårt dåliga samvete. Vi kan bli fria från skulden. Vi får be Guds om förlåtelse och då förlåter han oss och renar oss från all synd (1 Joh 1:9)


Sunday

Leva i visionen - Ords 29

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Utan uppenbarelse går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning"  (Ords 29:18 FB)

Utan uppenbarelse går vi vilse. En annan bibelöversättning använder ordet vision. Utan att ha en vision går vi vilse.

Visionen eller uppenbarelsen visar oss vart vi är på väg. Även om vi ibland måste gå omvägar eller möter hinder, så vet vi vart vi är på väg. Så länge vi behåller uppenbarelsen/visionen så har vi något att styra efter.

Ett liv utan vision drivs hit eller dit av livets omständigheter utan att ha ett riktmärke. Livet tenderar då att bli meningslöst. Om vi inte har något mål blir dagarna bara något vi genomlever. Men först då vi tar till oss uppenbarelsen, ledningen, från Gud får livet mening. Den som tar vara på Guds tilltal blir lycklig (vers 18).

Sök Herrens tilltal för ditt liv. Ta emot uppenbarelsen. Låt visionen från Gud berika och styra ditt liv. Vi behöver visionen både på lång sikt och inför varje dag.

Bli stilla och be Herren uppenbara för dig visionen för din dag och för ditt liv. Det kan ta tid att riktigt höra svaret. Men var öppen och tålmodig. Guds uppenbarelse vill flöda in i ditt liv.

Saturday

Tryggheten i Gud - Ords 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem, de rättfärdiga är trygga som unga lejon"  (Ords 28:1 FB)

Det finns en trygghet i att läggs sitt liv i Guds händer och att lita på honom i alla situationer. Det är annars lätt att oro och ångest tränger sig på även om det egentligen inte finns något att frukta. Det är som att ängsligt fly utan att det finns någon som förföljer en (vers 1).

Det finns en vila hos Gud. Att varje dag överlåta sig själv, sin dag och sin framtid i Herrens händer. Gud vill att du ska sätta din lit till honom. Gud vill att du ska leva tryggt som ett ungt lejon (vers 1).

Vad som än händer mig vet jag då att Herren är med mig.

Jag hörde om en uteliggare som la sig att sova på en parkbänk. Innan han somnade ristade han in följande bön i ryggstödet på bänken: "Om jag vaknar i morgon är du hos mig. Om jag inte vaknar i morgon är jag hos dig."

Vad som än händer....
Det handlar om en trygghet som inte styrs av våra omständigheter. Det handlar om en vila hos Gud.

Järn skärper järn - Ords 27

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Järn skärper järn, den ena människan den andra"  (Ords 27:17 FB)

Har du någon som skärper dig? Har du någon sporrar dig till ett djupare liv i Kristus? Någon som utmanar dig att ta djärva steg ut i tro? Har du någon som du kan dela dina misslyckanden med? Någon som ber med dig då du möter motgångar?

Varje kristen behöver någon annan att stå nära. Någon som får och vill fråga dig de svåra frågorna. Någon som du kan lita på i alla väder. Be Gud visa dig vem den personen är i ditt liv. Det kan till och med vara en person långt borta som du kan umgås med över telefon.


Guds rike behöver vässade kristna. Kristna som ger akt på sig själva och som skärps av någon som står dem nära, för att inte förlora skärpan eller saltet.

"Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar" (Hebr 10:24)

Thursday

Lejon på vägen - Ords 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den late säger: Ett vilddjur är på vägen, ett lejon på gatorna" (Ords 26:13 FB)

Det finns alltid ursäkter för att inte göra det man borde göra. Då Herren ber oss göra något har vi lätt att tala om för honom att det inte passar eller att det inte kommer att fungera.

Många visionära tilltal från Herren har stoppats därför att det funnits människor som har haft invändningar och en lång rad skäl till varför det är omöjligt. De kanske inte skyller på att det finns vilddjur på vägen men kanske snarare att "det har man prövat förut och det gick inte", eller "det kommer aldrig att fungera hos oss".

Då Herren kommer med sitt tilltal till dig idag, kommer du att lyda eller kommer du att tala om för Gud varför det inte kommer att fungera?