Nyhetsflödet

Monday

Manna - 5 Mos 8

Kommentar till dagliga bibelläsningen
"...han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från HERRENS mun."  (5 Mos 8:3 FB)

Herren gav folket manna under ökenvandringen. En portion för varje dag för att folket skulle kunna överleva.

Men vi lever inte bara av mat, säger bibelordet. Vi lever att allt som utgår från Herrens mun. Vi lever av orden som Gud uttalar. En portion för varje dag för att vi ska överleva som kristna.

Även om det var Gud som försåg folket med manna, fick folket själva gå ut och hitta det och samla in det. På samma sätt är det med vår bibelläsning. Vi får gå till ordet i vår dagliga bibelläsningen och ta emot vårt dagliga manna. Ett ord att gå vidare med under dagen och meditera över. Ett ord att överleva av. Ja, ett ord att leva av. Det kan vara en uppmaning, en vägledning, en uppmuntran eller något annat som går ut från Herrens mun personligen till dig.

Giv oss idag vårt dagliga bröd...

No comments:

Post a Comment