Nyhetsflödet

Tuesday

Mellan Gud och människa - 5 Mos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag stod då mellan Herren och er för att förkunna Herrens ord för er"  (5 Mos 5:5 FB)

Moses uppgift var verkligen att stå mellan Herren och människorna. Han fick förmedla till folket vad Herren talade och inför Herren bad Moses för folket.

Den kristnes uppgift är densamma idag. Vi får ständigt be för människorna runt omkring oss, för vår stad, för vårt land och för vår värld.

Men vi är också Guds förbindelselänk till folket. Hur ska de kunna höra Guds ord om vi inte förmedlar den till människorna? Hur ska de kunna förstå Guds kärlek och trofasthet om vi inte demonstrerar det i våra liv?

Det är ett stort ansvar att vara kristen. Om vi inte står mellan Gud och människan kanske Gud aldrig når fram till den människan.

No comments:

Post a Comment