Nyhetsflödet

Tuesday

Bortförklaringar - Ords 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sådant är äktenskapsbryterskans sätt: Hon äter och torkar sig om munnen och säger: "Jag har inte gjort något orätt."  (Ords 30:20 FB)

Ingen vill ta på sig skulden. Det är lätt att säga som äktenskapsbryterskan: "Jag har inte gjort något orätt". I våra dagar finns det en tendens att sudda ut begreppen rätt och fel. Många vill inte acceptera att det finns något som är rätt eller fel. Samhällsklimatet har blivit mer och mer relativistiskt.

Om rätt eller fel suddas ut blir ju äktenskapsbryterskan ord sanna. Det är omöjligt att göra orätt om det inte längre finns något som är rätt eller orätt. Vi behöver då inte ta på oss ansvaret för våra fel. Vi behöver ingen förlåtelse eftersom vi inte gjort något orätt.

Guds verklighet ser annorlunda ut. Guds ord är en vägvisare om rätt och fel och Guds ord är rent från slagg (vers 5). Om vi förändrar eller lägger till något i Guds ord är vi lögnare (vers 6).

Gud har en annan lösning på rätt och fel. Vi behöver inte ständigt bortförklara våra fel för att dämpa vårt dåliga samvete. Vi kan bli fria från skulden. Vi får be Guds om förlåtelse och då förlåter han oss och renar oss från all synd (1 Joh 1:9)


No comments:

Post a Comment