Nyhetsflödet

Sunday

Löften - Ps 132

150 psalmer ur Bibeln (Foto: Noah Good)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm132

" ..han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den Starke i Sion" (Ps 132:2 FB)

Rubriken för den 132:a psalmen i Folkbibeln lyder "Davids löfte och Herrens löfte". En relation bygger på ett ömsesidigt förtroende. Gud hade lovat David att vara med honom och att aldrig svika honom. David hade givit löften till Gud.

Relationen mellan oss och Gud beskrivs ofta i Bibeln som ett äktenskap. Ett äktenskap bygger på ömsesidiga löften. Vi lovar varandra livslång kärlek och trohet. Äktenskapet är ett förbund.

Men vår relation till Gud betecknas också som ett förbund. Gud hade givit löften till David och David hade givit löften till Gud.

Hur är det med vår relation till Gud? Bygger den bara på vad Gud har lovat göra för oss? Hur ser våra löften till Gud ut?

Hur skulle jag idag vilja formulera mina löften till Gud? Det kan var bra att skriva ned dem och komma tillbaka till dem med jämna mellanrum

Saturday

Som ett avvant barn - Ps 131

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm131
 "Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig." (Ps 131:2 FB)

Ett avvand barn är ett barn som inte längre är beroende av mamma för att få sin näring. 
Först var det en underlig tanke för mig. Betyder det att man finna friden och stillheten i att inte längre vara beroende av Herren?


Nej, så kan det naturligtvis inte vara. Det måste snarare vara så att i Herrens närhet har jag fått alla mina behov tillfredsställa. Det måste peka på att då Herren är min herde då har jag inget behov längre som behöver fyllas. Då skall "intet fattas mig." (Ps 23:1)


Som barnet vilar tryggt i moderns famn, fullt förvissad om att modern ska fylla alla barnets behov, så får vi finna vila i Herren som fyller alla våra behov.

 

Thursday

Längtan - Ps 130

150 psalmer ur Bibeln (Foto: Kremena Yakimova)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm130
"Min själ längtar efter Herren, mer än väktaren längar efter morgonen, ja, mer än väktaren efter morgonen" (Ps 130: 6 FB)

Psalmen handlar om längtan efter Gud.
-jag väntar på Herren (vers 5)
-min själ väntar (vers 5)
-min själ längtar (vers 6)
-hoppas på Herren (vers 7)
-hoppas på hans ord (vers 5)

Längtan efter Herren har en orsak. 
-Det är endast han som kan ge förlåtelse (vers 4) 
-Det är endast hos honom som det finns nåd (vers 7)
-Det är endast han som kan betala full lösepenning (vers 7) 
-Det är endast han som kan friköpa oss från alla våra missgärningar (vers 8)

Ja, det finns verkligen orsak att längta efter Herren, för "om du, Herren, tillräknar missgärning, vem kan då bestå?" 

Wednesday

Bunden - Ps 129

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 129

"Men Herren är rättfärdig, han har huggit av de orättfärdigas band"  (Ps 129: 4 FB)

Psalmförfattaren uttrycker att han under lång tid varit plågad och varit i stor nöd genom vad andra människor åsamkat honom (vers 1-3).
Vi kan lätt bli fångade i andra människors uppfattning om oss. Vårt handlingsutrymme begränsas om förtroendet för oss är litet genom att människor förtalar oss.
Vi kan bli bundna av andra människors förväntningar på oss.
Vi kan fastna i vår egen uppfattning av oss själva som vi fått genom att människor på olika sätt sårat oss.


Vi kommer kanske aldrig att kunna rentvå oss. Vi kommer kanske aldrig att kunna försvara oss mot andra människors omdömen om oss. 
Men vi kan mitt under pressade situationer få uppleva frihet i Kristus. Herren är rättfärdig och bara han kan hugga av de band som håller oss fångna.

 

Tuesday

Att vandra på Herrens vägar - Ps 128

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 128

"Salig är var och en som fruktar Herren och vandrar på hans vägar" (Ps 128:1 FB)

Psalm 128 slår fast att det är en speciell välsignelse att gå på Herrens vägar.
Det är en välsignelse som följer med i alla livets aspekter. Både i arbete (vers3) och i familjeliv (vers 3+6).

Det kan finnas många olika val som vi gör i livet. En del val kan vara livsavgörande, andra val kan vara av mer kortsiktig natur.

Men om vi vill leva ett välsignat liv får vi söka Herrens ledning och Herrens vilja i vår olika val. Både livsvalen och de alldagliga valen.

Sunday

Husbygget - Ps 127


150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 127


"Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om Herren inte bevakar staden vaktar väktaren förgäves" (Ps 127: 1 FB) 


Allt är beroende av Herrens välsignelse. Vi kan försöka utföra Gud verk med våra egna resurser. Vi kan planera och kalkylera och hoppas. Men om det inte är Herren som bygger huset är allt arbetet förgäves.


Det hjälper inte hur mycket vi arbetar. Vi kan gå upp tidigt och sent till sängs och slita hela dagarna (vers 2). Men utan Herrens välsignelse blir det inget resultat.


Jesus säger: ".. utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15: 5)

Saturday

Från tårar till jubel - Ps 126

150 psalmer ur Bibeln (Bilden: www.freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 126"De som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar" (Ps 126:5.6 FB)


Psalmen beskriver den oerhörda glädje då Gud befriade sitt folk. Det var som en dröm med skratt och jubel. (vers 1-2)


Men varje seger i den andliga världen har sitt pris. Inga segrar vinns lättvindigt. 
Gud söker människor som är villiga att satsa sig själva för att vinna människor för Guds rike.
Gud söker människor som är villiga att betala priset för att vinna segrar i den andliga världen.

Thursday

Herrens beskydd - Ps 125

150 psalmer ur Bibeln 
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 125"Jerusalem omges av berg, och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid." (Ps 125:2 FB)


Temat för psalmen är att Gud beskyddar sitt folk: "De som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt" (vers 1).


Bilden av Jerusalem som omges av höga berg används för att beskriva hur Herren omger sitt folk och beskyddar det.


"Du omsluter mig på alla sidor - och du håller mig i din hand"

Wednesday

Om Herren inte varit med oss... - Ps 124

150 psalmer ur Bibeln (Bild: www.freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 124

"Om Herren inte varit med oss..." (Ps 124:1 FB)

En tacksägelsepsalm över Herrens räddning ur många svårigheter. Psalmförfattaren räknar upp ett antal kritiska tillfällen där det hade gått riktigt illa om Herren inte hade varit med.

Befrielsen liknas med en fågel som undkommer fågelfångarens snara (vers 7) och psalmen avslutas med orden: "Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har gjort himmel och jord" (vers 8).

Då jag ser tillbaka på mitt liv vill jag bara falla in i tacksägelsen och säga: "Om Herren inte varit med..."

Tack Gud! 

Tuesday

Att lyfta sina ögon - Ps 123

150 psalmer ur Bibeln (Bild: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 123

”Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen” (Ps 123:1 FB)

I den korta psalmen på fyra verser hinner författaren berätta att han fått utstå mycket ont (vers 3-4).

Men det finns ett val han måste göra. Antingen fortsätta att fästa blicken på alla oförätter och allt annat ont han har fått utstå. Eller också lyfter han blicken och ser på himmelens Herre och den kärlek och välsignelse han möter där.

Psalmförfattaren ber inte att Gud ska lyfta upp hans ögon. Det vet han att han måste göra själv, därför skriver han: ”Jag lyfter upp mina ögon”. Det är ett medvetet val han måste göra.

Det är samma sak med mig idag. Jag måste välja att lyfta upp min blick. Jag måste välja i vilken verklighet jag ska leva idag.

Glädjen över att gå till Herrens hus - Ps 122

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 122

”Jag blev glad när man sade till mig: ”Vi skall gå till Herrens hus”. (Ps 122:1 FB)

Psalmen beskriver glädjen över att få gå till Jerusalem och till Herrens hus. Den är fylld av förväntan inför det som ska möta i Herrens hus. Den önskar frid över Jerusalem och välgångsönskningar över alla som älskar Jerusalem (vers 6).

-Har jag den känslan inför det ”Herrens hus” där jag hör hemma?
-Blir jag fylld av glädje då det börjar bli dags att gå till söndagens gudstjänst?
-Ber jag om framgång för min kår/församling?
-Ber jag om välsignelse för alla dem som hör till mitt ”Herrens hus”?

Saturday

Var kan man få hjälp? - Ps 121

150 psalmer ur Bibeln (Foto: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 121

"Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord." (Ps 121:1-2 FB)

Psalmförfattaren behöver hjälp. Han ser sig omkring och frågar sig var han ska kunna få denna hjälp. Och då han lyfter sin blick och ser upp mot bergen förstår han...

Den ende som har makt att hjälpa mig är han som har skapat bergen och allt som finns på jorden. Det fantastiska är att han som har skapat allt detta bryr sig om mig som bara är en liten obetydlig människa bland alla mijarder människor som är resultatet av hans skapelse.

-Herren kommer inte att låta din fot vackla (vers 3)
-Herren är ditt skydd (vers 5)
-Herren skall bevara dig från allt ont (vers 7)
-Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid (vers 8)

Friday

Falska tungor - Ps 120

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 120

"Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor" (Ps 120:2 FB)

Psalmen är en bön till Gud om hjälp från lögnaktiga läppar och falska tungor. Hur ska vi kunna försvara oss då människor talar illa om oss och sprider falska rykten?

Vi kan normalt inte försvara oss. Det finns inget forum där man kan bemöta osanningarna. Det finns ingen arena där man kan förklara sig. De falska tungorna kommer aldrig fram i ljuset. De viskas från öra till öra.

Psalmförfattaren inser detta och förstår att han inte kan försvara sig. Han gör det enda vi också kan göra i sådana situationer: att överlämna vår sak till Herren och att leva så att våra liv motbevisar de osanna anklagelserna.

Thursday

Sanningen - Ps 119

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 119

"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig....Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:105+160 FB)

Pilatus ställer frågan människans eviga fråga "Vad är sanning?" (Joh 18:38). Psalm 119 svarar att summan av Guds ord är sanning.

Då Jesus senare säger att han är sanningen (Joh 14:6), så är det inte en annan sanning än den som Palm 119 talar om. Jesus är ordet som blev kött (Joh 1:14). Jesu sanning är den sanning som finns i ordet och som sammanfattas i Kristus (Ef 1:10).

Utan Guds ord kan vi inte få en sann bild av Jesus. Jesus är Guds ord. Om vi vill lära känna Jesus kan vi inte bara tänka fram honom som vi tycker han borde vara. Han finns på riktigt och vill vi lära känna honom måste vi ständigt leva i Guds ord. Vill vi lära känna sanningen måste vi gå till Guds ord. Det är det psalm 119 försöker säga rakt genom sina 176 verser.

Lev i Guds ord så kommer du rätt!

Wednesday

Detta är dagen! - Ps 118

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 118

"Detta är dagen som Herren har gjort, låt oss på den jubla och vara glada!" (Ps 118:24 FB)

Under snart fyrtio år har vi haft en tavla i vårt hem med denna bibelvers. Varje dag står det samma sak: Just idag är dagen som Herren gjort. Och det är i den dagen som vi ska jubla och vara glada.

Vi kan ha lätt att fastna i gårdagen och fundera varför det blev så och vad vi kunde gjort annorlunda.
Vi kan ha lätt att längta in i framtiden och se fram till en speciell dag eller ett speciellt tillfälle.

Men den här psalmen vill på påminna oss om att det är just nu som gäller. Det är just den här dagen som Herren har gjort. Låt oss glädja oss åt dagen idag. Morgondagen kanske kommer så småningom.

Idag är det nu som gäller. Vad gör vi med dagen idag?
Detta är dagen....

Tuesday

Nåd och sanning, igen! - 117

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 117

"Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom , alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!"  (Ps 117 FB)

En del psalmer är korta. Detta är en av de kortaste. Hela psalmen är citerad ovan.

Men även om psalmen är kort har den ett viktigt budskap. Den innehåller en uppmaning till alla människor att prisa Gud och den talar också om varför vi ska prisa Gud: Han kom med nåd och sanning! (jfr Joh 1:14).Guds sanning, Guds ord, blir ofta ifrågasatt i våra dagar i etiska frågor. Men Guds sanning förändras inte med det som är "politiskt korrekt".

Guds nåd är väldig. Ingen av oss kan bli rättfärdiga genom att följa Guds sanning. Vi kan bara bli frälsta av nåd. Genom att Jesus dog på korset för oss.

Monday

Att infria löften - Ps 116

150 psalmer ur Bibeln (Bilden: Soldatinvigning på Frälsningsarmén där den nya soldaten håller upp sina soldatlöften)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 116

"Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk"  (Ps 116:14 FB)
 
Psalm 116 är en tacksägelsepsalm för Guds räddning ur stora problem.
Två gånger i psalmen återkommer orden: "Jag vill infria mina löften till Herren" (vers 14 och 18).
 
Vilka löften har jag givit till Herren?
Ta en stund och be Gud påminna dig om vilka löften du har givit honom. Skriv ned de löften du kommer ihåg. Tala med Herren om hur du uppfyller dem idag. Lyssna på vad Herren påminner dig om.
 
Du kanske vill göra nya löften till Herren idag? Skriv ned ditt nya löfte.
 
Då du blev frälst bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom 10:9). Hur uppfyller du det löftet i dag? Hur kan de leva just den här dagen så att löftet går i uppfyllelse?

Sunday

All ära till Gud - Ps 115

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 115

"Inte åt oss, HERRE, inte åt oss utan åt ditt namn ge äran" (Ps 115:1 FB)

Det är många som vill vara med och sola sig i glansen av vad Herren gör. Framstående predikanter, sångare och musiker och andra.

Säkert har vi alla en önskan om att folk ska tala väl om oss. Till viss del kan det vara social kompetens att bry sig om vad andra tänker, men ofta får det osunda proportioner.
 
Vi lever en tid där det ena missbruket efter det andra dyker upp. Man talar ofta idag om att vara bekräftelseberoende. Det betyder att mitt liv blir beroedne av att andra människor berömmer det jag är och det jag gör. Ett kännetecken på ett missbruk är att man behöver större och större doser. Mer och mer bekräftelse.
 
Dagens psalm påminner oss om faran att ta åt sig ära av vad Gud gör.

Frälsningsarméns internationella hälsningstecken, med ett pekfinger som riktas mot himlen är också en påminnelse om att ingen ära stannar hos mig, utan skickas vidare till Gud, som är värd alla ära.

(Samma tecken används dessutom vid alla övergångsställen med trafikljus, samt under den karismatiska väckelsen då vi gick omkring med knappar på jackorna med fingret som pekar uppåt och texten "One way".)

Friday

Glöm inte vad Herren har gjort - Ps 114

150 psalmer ur Bibeln (Bilden: Vatten ur klippan)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 114

"Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm" (Ps 114:4 FB)

Berättelsen om Guds underverk återberättas gång på gång genom hela Bibeln. I denna psalm återberättas i poetisk form om Guds under då han befriade Israels barn från fångenskapen i Egypten. Det berättas om hur de "drog ut från folket med främmande tunga" (vers 1).
Det berättas om då Gud tog bort vattnet i havet och i Jordanfloden så att folket kunde gå över: "Varför flyr du undan du hav, du Jordan, varför vänder du tillbaka" (vers 5).

Det berättas också om hur Gud kunde ge det törstande folket vatten genom att Moses slog med sin stav på klippan: "...förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla" (vers 8).

Det var viktigt för Israels barn att minnas Herrens verk. De reste minnesstenar och skrev psalmer för att de aldrig skulle glömma.

På samma sätt får inte vi inte glömma Herrens under i våra liv. Vi får inte glömma hur han gav sin enfödde son för att vi inte ska gå förlorade utan ha evigt liv (Joh 3:16). Vi får inte glömma hur han i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen (Ef 1:3).

Vi får inte heller glömma Guds underverk i våra personliga liv. Guds trofasthet, även i tider då vi sviktat. Vi får skriva vår egen "psalm 114" där vi minns de tillfällen Gud gripit in i våra liv.

Thursday

Från solens uppgång... - Ps 113

150 psalmer ur Bibeln (Bild: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 113

"Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid! Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herren namn bli prisat." (Ps 113:2-3 FB)

Psalm 113 är en uppmaning till Herrens tjänare att prisa Herrens nanm (vers 1).

Lovprisningen handlar om vem Herren är (Vers 4-6) och vad Herren gör (vers 7-9)

Antingen du läser psalmen på morgonen, mitt på dagen eller på kvällen uppmanas du att tillsammans med miljoner andra människor på jorden stämma in i lovsången.

Du kan börja med att använda orden i psalmen och sedan fylla på med dina egna ord.
"Prisa, ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn!" (vers 1)

Wednesday

Utan fruktan - Ps 112

150 psalmer ur Bibeln (Bild: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 112

"Han fruktar inte ett ont budskap, hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan" (Ps 112:7-8 FB)

Psalm 112 talar om den människa som fruktar Gud och har sin stora glädje i Guds ord (vers 1). Många välsignelser följer den människan. Löften om materiell välsignelse (vers 3) och löften om välsignelse över de efterkommande (vers 2).

Psalmen beskriver även hjärtats tillstånd hos den människa som fruktar Gud och har sin stora glädje i Guds ord:
-hjärtat är frimodigt (vers 7)
-hjärtat förtröstar på Herren (vers 7)
-hjärtat är tryggt (vers 8)
-hjärtat är utan fruktan (vers 8)
... och den människan fruktar inte ett ont budskap (vers 7)

En sådan människa vill jag vara!

Tuesday

Man kan lita på Gud - Ps 111

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 111

"Han har sänt sitt folk förlossning och grundat sitt förbund för evig tid" (Ps 111:9 FB)

Två gånger i psalm 111 nämns Guds förbund (vers 5 och 9). Vid bägge tillfällena talas det om att förbundet är evigt.
Ett förbund bygger inte på tillfälliga åsikter eller känslor. Det är något som står fast. Gud står fast vid sitt förbund hur mycket vi än misslyckas att hålla vår del av av förbundet.

Du kan lita på Gud - hans förbund står fast - vad som än händer. Han står fast vid sitt förbund "å sin sida":

"Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN" (Jes 59:21 FB)

Monday

Hären samlas - Ps 110

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 110

"Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte" (Ps 110:3 FB)

Detta är en bibelvers som sjungits otaliga gånger i kyrkor och konferenser sedan 1970-talet. Den handlar om att folket samlas då Herren samlar sin här.

Om man slår på ordet "här" på wikipesia.se, får man reda på att "här" är ett gammalt gemanskt ord som mer och ersatts av synonymen "armé".

En armé består av soldater som står under auktoritet och som har ett enda mål: att besegra fienden. Vårt mål är inte att strida mot människor, utan mot "ondskans andemakter" (Ef 6:12).

Det finns mycket av ondska även i vårt moderna samhälle. Människor går under i avsaknad av kunskap om Herren. Herren samlar sin armé för att slåss emot ondskan och befria människor. Herren samlar en armé för att rädda människor i vår tid - en frälsningsarmé.

Är du med då Herren mobiliserar och samlar sin armé, eller sitter du bara på läktaren och iakttar striden?

Sunday

Oskyldigt anklagad - Ps 109

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 109

"Jag har blivit till åtlöje för dem, när de ser mig skakar de på huvudet." (Ps 109:25 FB)

I psalm 109 är David omsnärjd av fiender som vill honom illa och han utropar "Hjälp mig, Herre, min Gud! Fräls mig enligt din nåd." (vers 26)

Det kan vara tungt att tro eller veta att andra människor talar illa om mig. Att uppleva att andra skakar på huvudet ch berättar saker om mig som inte är sanna.

Det finns ingen arena där man kan försvara sig. Jag bara hör, eller tror mig höra, att det talas bakom ryggen på mig.

Den enda tröst jag kan finna är att Herren vet hur det verkligen är: "Ty han står på den fattiges sida för att frälsa honom från dem som dömer honom" (vers 31).

David upplever att han själv har gjort allt med bästa uppsåt och med kärlek: "De lönar gott med ont och min kärlek med hat." (vers 5)

Men så gör David det som kan vara svårt, men som är det bästa att göra i liknande situationer. Både i Davids situation och i vår. Han ber för dem som anklagar honom: "Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem" (vers 4)