Nyhetsflödet

Wednesday

Om Herren inte varit med oss... - Ps 124

150 psalmer ur Bibeln (Bild: www.freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 124

"Om Herren inte varit med oss..." (Ps 124:1 FB)

En tacksägelsepsalm över Herrens räddning ur många svårigheter. Psalmförfattaren räknar upp ett antal kritiska tillfällen där det hade gått riktigt illa om Herren inte hade varit med.

Befrielsen liknas med en fågel som undkommer fågelfångarens snara (vers 7) och psalmen avslutas med orden: "Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har gjort himmel och jord" (vers 8).

Då jag ser tillbaka på mitt liv vill jag bara falla in i tacksägelsen och säga: "Om Herren inte varit med..."

Tack Gud! 

No comments:

Post a Comment