Nyhetsflödet

Sunday

Oskyldigt anklagad - Ps 109

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 109

"Jag har blivit till åtlöje för dem, när de ser mig skakar de på huvudet." (Ps 109:25 FB)

I psalm 109 är David omsnärjd av fiender som vill honom illa och han utropar "Hjälp mig, Herre, min Gud! Fräls mig enligt din nåd." (vers 26)

Det kan vara tungt att tro eller veta att andra människor talar illa om mig. Att uppleva att andra skakar på huvudet ch berättar saker om mig som inte är sanna.

Det finns ingen arena där man kan försvara sig. Jag bara hör, eller tror mig höra, att det talas bakom ryggen på mig.

Den enda tröst jag kan finna är att Herren vet hur det verkligen är: "Ty han står på den fattiges sida för att frälsa honom från dem som dömer honom" (vers 31).

David upplever att han själv har gjort allt med bästa uppsåt och med kärlek: "De lönar gott med ont och min kärlek med hat." (vers 5)

Men så gör David det som kan vara svårt, men som är det bästa att göra i liknande situationer. Både i Davids situation och i vår. Han ber för dem som anklagar honom: "Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem" (vers 4)

No comments:

Post a Comment