Nyhetsflödet

Friday

Falska tungor - Ps 120

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 120

"Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor" (Ps 120:2 FB)

Psalmen är en bön till Gud om hjälp från lögnaktiga läppar och falska tungor. Hur ska vi kunna försvara oss då människor talar illa om oss och sprider falska rykten?

Vi kan normalt inte försvara oss. Det finns inget forum där man kan bemöta osanningarna. Det finns ingen arena där man kan förklara sig. De falska tungorna kommer aldrig fram i ljuset. De viskas från öra till öra.

Psalmförfattaren inser detta och förstår att han inte kan försvara sig. Han gör det enda vi också kan göra i sådana situationer: att överlämna vår sak till Herren och att leva så att våra liv motbevisar de osanna anklagelserna.

No comments:

Post a Comment